Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Naar meer bruto nationaal sportgeluk?

auteur(s):
Dool, R. van den, Breedveld, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
35 p.
documenten:

Naar meer bruto nationaal sportgeluk? : verkenning van de rol van sport in geluk

samenvatting:

Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden streven, als onderdeel van het ‘transitietraject’, ernaar om duidelijker voor het voetlicht te brengen dat sport ertoe bijdraagt dat burgers zich goed voelen en positief gestemd zijn. Voor dit laatste is het begrip Bruto Nationaal Sportgeluk gemunt. Voor deze verkenning hebben de onderzoekers vooral gebruikgemaakt van de literatuur over geluk in het algemeen en over de combinatie van geluk en sport in het bijzonder. Daarnaast is her en der gebruikgemaakt van heranalyse van bestaand onderzoek voor de relatie tussen betrokkenheid bij sport en geluk. Het antwoord op de vraag hoe sport en geluk zich tot elkaar verhouden, is dat er zeker kansen liggen voor sport, maar dat sport zeker niet de belangrijkste factor is in deze én dat er nog veel (onderzoeks-) terrein braak ligt. Een bijkomende factor is dat de gelukbeleving in Nederland al erg hoog is (87% noemt zich gelukkig), dat de gelukbeleving in een mensenleven in het algemeen vrij stabiel is en wellicht niet heel makkelijk te beïnvloeden is.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
PART-TB-0011
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-502
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl