Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportuitgaven van gemeenten

auteur(s):
Dool, R. van den, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
28 p. bijl.
documenten:

Sportuitgaven van gemeenten : een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016)

samenvatting:

In de zomer van 2015 heeft het Mulier Instituut een eerste rapport over de gemeentelijke sportuitgaven gepubliceerd (Hoekman & Van den Dool, 2015). Dit is het tweede rapport hierover en heeft betrekking op de periode 2010-2016. De jaren 2010-2015 betreffen de jaarrekeningen van de gemeenten en 2016 gaat over de begroting. Het onderzoek heeft als doel om een gedetailleerd overzicht te geven van de ontwikkeling van de gemeentelijke uitgaven aan sport voor de periode 2010-2016 en de implicaties van deze ontwikkeling voor de sportsector. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Welke ontwikkelingen bestaan in de uitgaven aan sport in de periode 2010-2016?
  2. Welke verschillen bestaan tussen gemeenten?
  3. Wat zijn de implicaties voor de sportsector van de ontwikkelingen in de gemeentelijke uitgaven aan sport?
  4. In hoeverre komt het beeld van de ambtenaren over de ontwikkeling van het sportbudget overeen met de ontwikkeling van het gemeentelijk sportbudget op basis van de IV3-staten?
  5. In hoeverre wijkt het gerealiseerde sportbudget af van het begrote sportbudget en wat zijn daar de verklaringen voor?

De (netto) uitgaven zijn van 2014 op 2015 bijna 1 procent afgenomen tot 1,21 miljard euro. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de onderzoekers een afname van de uitgaven vaststellen. Eerder was er elk jaar een (bescheiden) groei. In een tijd van bezuinigingen bij de gemeenten is het sportaandeel in de uitgaven sinds 2010 enigszins gegroeid. Voor 2015 ligt het aandeel op 1,9 procent van de gemeentelijke uitgaven. Ten opzichte van andere vrijetijdsuitgaven door gemeenten (cultuur, recreatie etc.) groeit het aandeel sportuitgaven hierbinnen sinds 2010 constant.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-492
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl