Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Drempelvrij sporten

auteur(s):
Lindert, C. van, Scholten, V., Wezenberg-Hoenderkamp, K., Aller, H. van
plaats:
Utrecht / Zeist
uitgever:
Mulier Instituut / Foqus Consultancy
jaar:
2017
collatie:
52 p. bijl.
documenten:

Drempelvrij sporten : eindrapportage project 'Sportaccommodaties onbeperkt toegankelijk'

samenvatting:

Het Mulier Instituut en Foqus Consultancy ontwikkelden tussen mei 2015 en december 2016 in samenwerking met appbouwer I-Pulse Internet Solutions de app Sportdrempelvrij. Het project kreeg financiële steun van het Revalidatiefonds en het ministerie van VWS. Doel was om de (kennis over de) toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking te vergroten, door:

  1. meer zicht te krijgen op de belemmeringen die mensen met een beperking en/of chronische aandoening ervaren bij het bezoeken van een sportaccommodatie door hen een stem te geven;
  2. de stand van zaken met betrekking tot de fysieke toegankelijkheid van sportaccommodaties in beeld te brengen met behulp van een app, te gebruiken door mensen met een beperking;
  3. met de opgedane kennis het bewustzijn over het belang van een goede toegankelijkheid van sportaccommodaties voor de sportdeelname van mensen met een beperking vergroten bij de media, publieke opinie, exploitanten en bouwers van sportaccommodaties, beleidsmakers en politiek op nationaal en lokaal niveau.

Het project heeft als belangrijkste resultaten opgeleverd:

  • Een werkende app (Sportdrempelvrij) die mensen met een beperking in Nederland gratis kunnen downloaden en waarmee zij vanuit hun eigen beperking sportaccommodaties kunnen beoordelen op toegankelijkheid.
  • Een bijbehorende website (www.sportdrempelvrij.nl) waar geïnteresseerden informatie over beoordeelde sportaccommodaties kunnen terugvinden.
  • Een uitwerking van indicatoren van toegankelijkheid in een vragenlijst (basis van de app) waarmee onderscheid kan worden gemaakt naar ervaringen over toegankelijkheid naar type beperking (bewegen, horen, zien, begrijpen), soort sport en type sportaccommodatie (binnen, buiten, zwembad, tennispark, etc.)
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEHA-TB-0006
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-489
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl