Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013

auteur(s):
Ooms, L., Scholten, V., Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
42 p. bijl.
documenten:

Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013

samenvatting:

In dit onderzoek staat de borging centraal van de 339 Sportimpulsprojecten die in 2012 en 2013 zijn gestart: wat is er nog over van de Sportimpulsprojecten uit ronde 2012 en 2013 na afloop van de tweejarige projectperiode? Hierbij is gekeken naar verschillende aspecten van borging, namelijk de borging van opgezette sport- en beweegactiviteiten, financiën, opgezette samenwerkingsverbanden, structurele sport- en beweegdeelname van deelnemers en opgedane kennis en expertise. Data zijn verzameld via een online enquête onder de hoofdaanvragers en verdiepende interviews met projecten die zijn voortgezet en die zijn gestopt. Samengevat is de Sportimpuls voor de meeste ondervraagde projecten een echte ‘impuls’ geweest, waardoor nieuwe samenwerkingsverbanden zijn opgezet, nieuw sport- en beweegaanbod is gerealiseerd en kennis en ervaringen zijn opgedaan met het opzetten en uitvoeren van het project. Dit zijn zaken, die zonder deze ‘impuls’, niet van de grond zouden zijn gekomen. Voor de meeste ondervraagde projecten zijn (een deel van) de opgezette activiteiten en samenwerkingsverbanden gecontinueerd. Daarnaast heeft grotendeels borging van kennis en expertise plaatsgevonden. Een gebrek aan borging van financiën is de belangrijkste reden voor het niet continueren van activiteiten. Verder blijft de borging van de sport- en beweegdeelname van, met name kwetsbare doelgroepen, achter. Samenwerkingsverbanden die voor alle betrokken partijen wat opleveren, planmatig en vraaggericht werken én enthousiaste projectleiders, uitvoerders en deelnemers bevorderen de borging van de activiteiten. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-487
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl