Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen

auteur(s):
Collard, D.C.M., Post, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
2 p.
documenten:

Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen : factsheet 2017/5

samenvatting:

Met behulp van de Verenigingsmonitor, een jaarlijkse rapportage van het Mulier Instituut, is onderzoek gedaan naar zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen. Dit factsheet vat de resultaten van dit onderzoek samen. De meeste sportverenigingen hebben een EHBO-koffer, AED-apparaat, telefoon(lijst) voor noodgevallen en EHBO-personeel beschikbaar. Bij weinig sportverenigingen is een (zorg)professional zoals een revalidatietrainer, sportmasseur of fysiotherapeut op de vereniging aanwezig. Ook beschikken de meeste verenigingen niet over een draaiboek voor ernstige ongevallen. Bij een kwart van de sportverenigingen wordt een deel van de training gericht op blessurepreventie en is in de trainersopleiding aandacht voor sportblessures. Slechts enkele sportverenigingen geven aan blessures te registreren en preventieve programma’s in te zetten. Grote verenigingen hebben over het algemeen meer zorgvoorzieningen en besteden meer aandacht aan het behandelen en voorkomen van blessures dan kleine sportverenigingen. Bij een kwart van de sportverenigingen is op deze thema’s behoefte aan informatie en ondersteuning. 

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl