Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening

auteur(s):
Dool, R. van den, Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
22 p. bijl.
documenten:

Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening

samenvatting:

In het kader van het programma Grenzeloos actief is geïnventariseerd wat er bekend is over de behoefte van mensen met een beperking en/of een chronische aandoening om te sporten en bewegen en hoe deze behoefte het beste in kaart kan worden gebracht. Een centraal onderdeel van de kennisvraag is de afstemming van vraag en aanbod voor gehandicaptensport in een regio. Het heeft weinig zin om aanbod te ontwikkelen waarnaar geen vraag bestaat. Het is daarentegen een gemiste kans om geen aanbod te hebben, als er wel vraag naar is. Naast deze inventarisatie is een bijeenkomst met experts georganiseerd. De resultaten daarvan zijn in dit rapport verwerkt.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-475
Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut
GEHA-TB-0006
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl