Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor binnensport in Haarlem

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Schadenberg, B.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
53 p.
documenten:

Ruimte voor binnensport in Haarlem

samenvatting:

De gemeente Haarlem wil in de eerste helft van 2017 beschikken over inzicht in de behoefte aan gemeentelijke binnensportaccommodaties, voor nu en in de toekomst, met het oog op de op te stellen Binnensportvisie 2018-2028. Deze rapportage brengt het huidige landschap van binnensportaccommodaties in de gemeente Haarlem in beeld. De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld ter beantwoording van de kennisbehoefte van de gemeente Haarlem:

  1. Wat is het huidige aanbod van binnensportruimte in Haarlem, en in welke mate zijn de sporthallen, sportzalen en gymzalen geschikt voor bewegingsonderwijs en sportgebruik?
  2. a. Wat is de huidige en toekomstige (2020 en 2028) normatieve behoefte aan binnensportruimte (per gemeente en per stadsdeel) en hoe verhoudt dit zich tot het huidige aanbod?
    b. Hoe is de huidige bezetting van de binnensportruimtes, en hoe verhoudt zich dit tot de beantwoording van onderzoeksvraag 2a?
  3. Wat is de huidige en toekomstige optimale ruimtelijke configuratie van binnensportaccommodaties, gekeken vanuit het bewegingsonderwijs en sportgebruik?

Vanuit het (georganiseerd) binnensporten heeft de gemeente Haarlem behoefte aan meer grotere sportruimtes (sportzalen of –hallen). Het ontbreken van sportzalen verhoogt de druk op de sporthallen, waardoor de sporthallen overbezet raken.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0019
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-473
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl