Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Samenwerking sport & sociaal domein in Houten

auteur(s):
Elling, A., Brandsema, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
28 p.
documenten:

Samenwerking sport & sociaal domein in Houten : een inventarisatie van kansen en knelpunten

samenvatting:

De gemeente Houten wil de samenwerking tussen de sportsector en het sociaal domein in Houten versterken. Het Mulier Instituut is gevraagd om een inventarisatie uit te voeren van de mogelijkheden van de Houtense sportaanbieders (vooral verenigingen) om ‘nieuwe’ verbindingen aan te gaan met welzijnsinstellingen, zorginstellingen, onderwijs en werkgelegenheidsinitiatieven. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:

  • Welke voorwaarden zijn van belang voor het slagen van samenwerking tussen de sport en het sociaal domein? En in hoeverre voldoet de lokale situatie in Houten aan deze voorwaarden?
  • Welke mogelijkheden zien sportverenigingen en (potentiële) partners uit het sociaal domein in de gemeente Houten voor samenwerking?
  • Welke samenwerkingsvormen tussen sportverenigingen en het sociaal domein zijn de komende jaren kansrijk in de gemeente Houten?

De antwoorden op deze vragen werden opgehaald door middel van:

  • een beknopte literatuurstudie en deskresearch naar ‘good practices’ en werkende principes;
  • een bevraging van sportaanbieders en organisaties uit het sociaal domein naar ervaren/verwachte kansen, mogelijkheden en belemmeringen;
  • een interactieve bijeenkomst met betrokken partijen. 

In deze rapportage worden de bevindingen vanuit de verschillende deelstudies samengevat en worden de drie onderzoeksvragen beantwoord.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-468
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl