Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Beleidssignalement ervaringen van LHBT-personen met sport

auteur(s):
Pulles, I., Visser, K.
plaats:
Den Haag
uitgever:
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
jaar:
2017
collatie:
24 p. ISBN: 9789037708202
documenten:

Beleidssignalement ervaringen van LHBT-personen met sport

samenvatting:

Miljoenen Nederlanders doen wekelijks aan sport of bezoeken met regelmaat een sportwedstrijd. Het aantal gerapporteerde zware vergrijpen in de sport is de afgelopen jaren gedaald, toch komt wangedrag zoals verbaal en fysiek geweld en discriminatie of kwetsende opmerkingen nog steeds voor. De overheid streeft naar een veilig sportklimaat: iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, etniciteit en seksuele oriëntatie, moet met plezier kunnen sporten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd om een overzicht te geven van de gegevens die bekend zijn over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) personen in relatie tot sport. De nadruk ligt hierbij op sportdeelname, veiligheid en de houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit. In deze publicatie wordt de beschikbare kennis en informatie over sportdeelname en de houding ten opzichte van LHBT-personen in de sport gebundeld.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl