Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten

auteur(s):
Bergen, K. van, Straatmeijer, J., Breedveld, K., Lammertink, N.
plaats:
Amsterdam / Utrecht
uitgever:
Regioplan / Mulier Instituut
jaar:
2017
collatie:
68 p. bijl.
documenten:

Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten : eindrapport

samenvatting:

Het overheidsbeleid is erop gericht te komen tot een kwantitatieve en een kwalitatieve intensivering van het bewegingsonderwijs op basisscholen. Vanuit de Tweede Kamer zijn inmiddels initiatieven gelanceerd, die de ambities nog hoger willen stellen en de inzet van vakleerkrachten en een ophoging van twee naar drie lesuren bewegingsonderwijs bepleiten. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die bepalen welke scholen voldoen aan de doelstellingen, in de regionale verschillen die er zijn en in de uitvoerbaarheid van de voorliggende plannen, hebben Regioplan en het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onderzoek uitgevoerd dat een beeld moet geven van:

  1. de oorzaken van het niet voldoen aan de norm voor het aantal uren bewegingsonderwijs en/of de norm voor de inzet van bevoegde docenten;
  2. de huidige inzet van vakleerkrachten;
  3. de financiële consequenties van de plannen om verplicht een vakleerkracht bewegingsonderwijs in te zetten in het basisonderwijs.

Dat inzicht is verkregen door het uitvoeren van een deskresearch en van secundaire analyses op reeds eerder verzamelde gegevens, en door verdiepende casestudies. De bij de beleidsscenario’s behorende investeringen zijn doorgerekend via een kostenanalyse op basis van kengetallen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ONDE-TB-0009
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-451
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl