Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Rookvrije schoolterreinen - 2016

auteur(s):
Breedveld, K., Lammertink, N.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
30 p.
documenten:

Rookvrije schoolterreinen - 2016

samenvatting:

Anno 2016 geldt voor ruim drie kwart van de po-scholen, ruim de helft van de vo-scholen en vier procent van de mbo-scholen dat de schoolpleinen geheel rookvrij zijn. In het po en vo zijn er nauwelijks scholen die geheel niet rookvrij zijn. Voor het mbo geldt dat de meeste schoolpleinen gedeeltelijk rookvrij zijn, maar ook dat iets minder dan een vijfde van de schoolpleinen geheel niet rookvrij is. Die situatie is niet heel veel anders dan in 2015. Voor de partijen die het rookvrij maken bepleiten en daar hard aan werken, is dat een teleurstellende conclusie. Tussen 2012 en 2015 was er, althans voor het voortgezet onderwijs, wel een tendens zichtbaar dat meer scholen hun schoolpleinen rookvrij hadden gemaakt. Voor het feit dat die ontwikkeling nu stokt, dienen zich twee redenen aan. Een reden zou kunnen zijn dat met de integratie van het beleid gericht op het rookvrij maken van schoolterreinen in het bredere SGBL-beleid, de aandacht voor het thema rookvrij wat is verflauwd of verdund. Roken ‘concurreert’ nu immers met gezonde kantines en het stimuleren van bewegen, beide jongere thema’s die maatschappelijk veel aandacht krijgen en waar de winstkansen wellicht iets gunstiger lijken dan bij het al wat oudere en soms ook lastigere thema van het niet-roken. Een andere verklaring wijst op het feit dat er inmiddels al de nodige progressie is geboekt, maar dat daarmee het ‘laaghangende fruit’ wel is geplukt. Naarmate in de loop der jaren meer scholen hun beleid hebben aangepast, is het lastiger geworden om ook de ‘last men standing’ hun beleid te doen veranderen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ONDE-TB-0008
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-439
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl