Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

VSK monitor 2016

auteur(s):
Romijn, D., Kalmthout, J. van, Breedveld, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
46 p. bijl.
documenten:

VSK monitor 2016 : voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

samenvatting:

In deze vierde VSK Monitor zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het programma bijeengebracht. Evenals in eerdere jaren zijn hiervoor gegevens vanuit meerdere bronnen gebruikt. De cijfers laten zien dat het programma in zijn vijfde jaar nog volop in beweging is en allerminst is ‘stil gevallen’. Onomstotelijk is de aandacht voor het sociale klimaat op en rond de velden gegroeid. Het aantal betrokken verenigingen is verder gegroeid en hetzelfde geldt voor het aantal afgenomen interventies. Meer clubs nemen maatregelen en herkennen de noodzaak om iets aan het sociale klimaat te doen. In het amateurvoetbal is het aantal zwaardere excessen licht gedaald. Evenals bij vorige metingen zien de onderzoekers nog weinig invloed vanuit de ondernomen activiteiten op de ervaren veiligheid. Alleen in het voetbal is zichtbaar dat daar het aantal zwaardere excessen daalt. De onderzoekers nemen waar dat er meer aandacht is voor het sociale klimaat op en rond de velden, maar kunnen maar moeilijk vaststellen hoe dit klimaat daardoor ten positieve wordt beïnvloed. In 2016 is een begin gemaakt met het nader kanaliseren en focussen van de VSK-inzet. Die lijn zal ook in 2017 en 2018 worden voortgezet. Verder zal de borging van VSK in die laatste twee jaar punt van aandacht zijn. Minder ver zijn de vorderingen met de kennisontwikkeling rond VSK. Die kennisontwikkeling is vooralsnog te beperkt om op een ingewikkeld domein als het sociale klimaat verandering te kunnen bewerkstelligen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
WNS-TB-0010
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-431
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl