Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport en bewegen in de buurt

auteur(s):
Pulles, I., Lindert, C. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
2 p.
documenten:

Sport en bewegen in de buurt : bekendheid en tevredenheid : factsheet 2016/9

samenvatting:

Het kabinet wil met het programma SBB (Sport en Bewegen in de Buurt) realiseren dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is. Om te achterhalen of meer mensen bekend zijn met sport- en beweegactiviteiten in de buurt en daaraan deelnemen, is in 2014 en 2016 een bevolkingsonderzoek uitgevoerd. De data zijn verzameld via het Nationaal Sportonderzoek (NSO). Over het algemeen laten de resultaten een vergelijkbaar beeld zien als bij de meting in 2014. Nog altijd weet een behoorlijk deel van de buurtbewoners niet of het afgelopen jaar sport- en beweegactiviteiten in hun buurt zijn georganiseerd. Wel lijken meer personen die op de hoogte zijn van dergelijk aanbod, ook daadwerkelijk aan de activiteiten deel te nemen.  

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl