Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016

auteur(s):
Lindert, C. van, Pulles, I., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
130 p. bijl.
documenten:

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016

samenvatting:

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat bovendien veilig en toegankelijk is. Dit met als uiteindelijk doel om meer sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren. Het programma SBB heeft een looptijd van vier jaar (2012-2016), maar is inmiddels met twee jaar verlengd tot en met 2018. Het realiseren van een passend sport- en beweegaanbod is een lokale verantwoordelijkheid. Het kabinet wil daar met het programma SBB een positieve bijdrage aan leveren. In deze rapportage gaan de onderzoekers in op de stand van zaken met betrekking tot de inzet van middelen, het proces en uitgevoerde activiteiten, de bereikte resultaten en de effecten van het programma. Buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten zorgen voor meer en kwalitatief beter sport- en beweegaanbod in wijken, bij scholen en samenwerkende instellingen, zo is de ervaring van betrokkenen. Hun inzet vergt op bestuurlijk en beleidsmatig niveau gedachtevorming over sport- en beweegbeleid en wat dit moet opleveren, en zorgt op uitvoerend niveau voor verbindingen tussen diverse organisaties en professionalisering van de sportsector. Dit zijn de randvoorwaarden waaronder de landelijke doelstellingen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (kunnen) worden bereikt. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0020
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-428
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl