Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Friese sportverenigingsmonitor 2016

auteur(s):
Donker, A., Bosma, L., Hoekstra, S., Woudstra, Y., Hakkers, S., Kalmthout, J. van, Ginneken, Z.J.M.S. van
plaats:
Heerenveen / Leeuwarden / Utrecht
uitgever:
Sport Fryslân / Fries Sociaal Planbureau / Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
46 p. bijl.
documenten:

Friese sportverenigingsmonitor 2016 : hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in veranderende omstandigheden?

samenvatting:

De Friese Sportverenigingsmonitor meet tweejaarlijks de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en of verenigingen werken vanuit de open club gedachte. De Friese Sportverenigingsmonitor is opgezet door Sport Fryslân, het Fries Sociaal Planbureau en het Mulier Instituut. In dit rapport worden de resultaten van de eerste meting weergegeven. De vragenlijst is bij de verenigingen afgenomen in de vorm van een webenquête. Om te bepalen hoe krachtig en open de Friese verenigingen zijn heeft het Mulier Instituut een index ontwikkeld, bestaande uit twee dimensies organisatiekracht en open club. Twaalf procent van de Friese sportverenigingen kan beschouwd worden als een open vereniging. Deze verenigingen scoren 'voldoende' of 'goed' op beide indexen. De helft van de verenigingen heeft genoeg organisatiekracht, maar werkt niet of nauwelijks vanuit een open club gedachte in Fryslân (krachtige verenigingen). Een derde van de verenigingen scoort op beide indexen onder de maat (kwetsbare verenigingen).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl