Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Topsportklimaat in Nederland 2016

auteur(s):
Bottenburg, M. van, Dijk, B., Elling, A., Dool, R. van den, Reijgersberg, N.
plaats:
Arnhem
uitgever:
NOC*NSF
jaar:
2016
collatie:
6 p.
documenten:

Topsportklimaat in Nederland 2016 : conclusies en aanbevelingen 4-meting Topsportklimaat

samenvatting:

Deze rapportage bevat de hoofdconclusies en aanbevelingen van de 4-meting van het Topsportklimaat in Nederland. In de tekst is door te klikken naar verdiepende factsheets over de verschillende onderwerpen, met meer achtergrond en duiding. Algemeen genomen is het topsportklimaat de afgelopen vier jaar in vrijwel alle opzichten verbeterd, al gaat het soms om kleine stapjes. Wel is er sprake van ‘polarisering’ in de waardering, waarschijnlijk als gevolg van het focusbeleid. Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de NOC*NSF Atletencommissie, (oud) topsporters, talenten, technisch directeuren, (talent)coaches, het High Performance Team van NOC*NSF en de Adviesgroep Topsport voor de Sportagenda 2017+ is gereflecteerd op de uitkomsten van deze 4-meting van het Topsportklimaat. De resultaten uit de 4-meting en de input uit deze bijeenkomsten leveren zes aanbevelingen op, die ook zijn verwerkt in de Sportagenda 2017+.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl