Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ruimte voor sport in Heerenveen

auteur(s):
Wezenberg-Hoenderkamp, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
48 p. bijl.
documenten:

Ruimte voor sport in Heerenveen : onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

samenvatting:

Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en kaatsen) en de binnensport in de gemeente Heerenveen. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: (1). Wat is de huidige vraag naar velden/banen voor voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en kaatsen in de gemeente Heerenveen en hoe verhoudt dit zich tot het huidige aanbod?; (2). Wat is de vraag naar velden/banen voor deze sporten in 2020 en 2030 op basis van de te verwachten bevolkingsontwikkeling (omvang en samenstelling) en hoe verhoudt dit zich tot het huidige aanbod?; (3). Wat is de huidige en toekomstige (2020 en 2030) vraag naar sporthallen in de gemeente Heerenveen en hoe verhoudt dit zich tot het huidige aanbod?; (4). Wat is het huidige gebruik van binnensportruimte door verschillende gebruikersgroepen en waar en wanneer doen zich knelpunten voor in de bezetting van binnensportruimte? Het aanbod van buitensportaccommodaties is redelijk in balans met de vraag naar ruimte van de buitensportverenigingen. Uit de draagvlakberekening blijkt dat er in Heerenveen meer dan genoeg binnensportruimte is.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0018
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-399
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl