Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten

auteur(s):
Romijn, D., Davids, A., Dool, R. van den, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
44 p. bijl.
documenten:

Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten : een regionaal overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan sport (2010-2014)

samenvatting:

De provincie Limburg had behoefte aan een goed perspectief op de ontwikkeling in de gemeentelijke uitgaven aan sport en een overzicht van de karakteristieken van sportbeleid om gemeenten te kunnen voorzien van data en kennis voor de beraadslagingen voor de voorjaarsnota 2016 en de begroting 2017. Als gevolg heeft het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Limburg een analyse uitgevoerd van de gemeentelijke uitgaven aan sport en elementen van het sportbeleid, zoals de aanwezigheid van sportaccommodaties, het tarieven- en subsidiestelsel en de inzet van buurtsportcoaches. Voor het verkrijgen van informatie over elementen van het sportbeleid, en het realiseren van een zo groot mogelijke betrokkenheid van Limburgse gemeenten, is samengewerkt met het Huis voor de Sport Limburg. De bevindingen worden in deze rapportage gepresenteerd. Op basis van de bevindingen zijn enkele aanbevelingen opgesteld voor gemeenten en provincie. De gepresenteerde kengetallen in dit onderzoek kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van effectief en doelmatig sportaccommodatiebeleid.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0020
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-398
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl