Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015

auteur(s):
Reijgersberg, N., Pulles, I., Breedveld, K., Hollander, E.L. de
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
97 p. bijl.
documenten:

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015

samenvatting:

De stichting Jongeren op Gezond Gewicht is in 2015 opgericht om een deel van de werkzaamheden van het Convenant Gezond Gewicht voort te zetten. De stichting heeft als doelstelling om te werken aa een gezonde omgeving met structureel aandacht voor gezonde leefstijl voor tenminste één miljoen kinderen en jongeren in 2020 én om in 75 JOGG-gemeenten een procentuele stijging te realiseren van kinderen en jongeren met een gezond gewicht. Jongeren Op Gezond Gewicht werkt hierin nauw samen met gemeenten, bedrijven en diverse maatschappelijke organisaties. Dit is de eerste Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht, opgesteld door het Mulier Instituut en het RIVM in opdracht van Jongeren op Gezond Gewicht. Het is de intentie om jaarlijks een soortgelijke rapportage uit te brengen. Concluderend stellen de onderzoekers vast dat Jongeren op Gezond Gewicht aan het einde van het eerste jaar van zijn (hernieuwde) bestaan actief is in 91 gemeenten en 425 sportverenigingen en daarmee naar schatting 528.000 kinderen bereikt (doel: één miljoen kinderen in 2020). Het feit dat Jongeren op Gezond Gewicht actief is in een buurt of gemeente, impliceert nog niet dat dit bij alle kinderen in die locaties ook daadwerkelijk tot gedragsverandering leidt of dat in de betreffende buurt structureel aandacht is voor een gezonde leefstijl. Het is nog niet bekend in hoeverre sprake is van een stijging van het aantal kinderen op gezond gewicht in de JOGG gemeenten. De rapportage sluit af met een aantal aanbevelingen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
JEUG-TB-0009
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-395
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl