Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg

auteur(s):
Werff, H. van der, Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
37 p.
documenten:

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg : update 2014

samenvatting:

De provincie Limburg heeft als doelstelling de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie was inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in Limburg gewenst. In opdracht van de provincie Limburg heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd. Eind 2013 verscheen 'Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg'. Deze publicatie is een update op basis van de cijfers over 2013 uit het onderzoek 'Ongevallen en Bewegen in Nederland' (OBiN) en de bevolkingsprognose van 2013 voor Limburg (Progneff 2013, Etil). Bij het beschrijven van de sportdeelname in Limburg is aandacht voor verschillen naar regio, leeftijd, opleidingsniveau en inkomen. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0018
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-367
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport
0318-490900
info@kcsport.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl