Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Quick scan rookbeleid sportverenigingen

auteur(s):
Nuijten, S., Lucassen, J.M.H.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2005
collatie:
20 p. bijl.
documenten:

Quick scan rookbeleid sportverenigingen

samenvatting:

Door middel van een peiling via het representatieve Verenigingspanel van het Mulier Instituut is in deze quick scan nagegaan in hoeverre verenigingen die beschikken over een eigen accommodatie of kantine zijn overgegaan tot het maken van rookafspraken. Gekeken is naar de wijze van totstandkoming van die afspraken, de vastlegging, de aard van de rookbeperkingen en de mate waarin daarbij gebruik is gemaakt van het materiaal van de lopende campagne 'Rookafspraken. Da’s wel zo sportief'. Bij de peiling werden 107 verenigingen bereikt, waarvan 88 verenigingen relevante gegevens verstrekten. 

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl