Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sportevenementen in Nederland

auteur(s):
Hover, P., Straatmeijer, J., Breedveld, K., Cevaal, A.
plaats:
Utrecht / Nieuwegein
uitgever:
Mulier Instituut / Arko Sports Media
jaar:
2014
collatie:
312 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054722991
documenten:

Sportevenementen in Nederland : over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis

samenvatting:

Sportevenementen zijn doorgedrongen tot de haarvaten van de Nederlandse samenleving. Jaarlijks vinden er in ons land duizenden sportevenementen plaats die tezamen miljoenen Nederlanders op de been brengen. Sportevenementen waar hordes toeschouwers zich verzamelen langs dranghekken, op tribunes en achter kalklijnen. Evenementen waar soms tienduizenden deelnemers aan meedoen en die binnen luttele uren 'uitverkocht' kunnen zijn. Miljoenen Nederlanders die zich voor de buis nestelen tijdens grote sportevenementen, met name als landgenoten er hun opwachting maken. Steeds meer worden sportevenementen bezien in het licht van de maatschappelijke en politieke doelen die ze kunnen dienen. Overheden zetten in op sportevenementen vanwege de economische en maatschappelijke spin-off. Met evenementen wordt gepoogd steden op de kaart te zetten, sportdeelname te stimuleren, de economie een impuls te geven en gevoelens van saamhorigheid op te wekken. Maar wat zijn tot op heden de 'lessons learned' op dit gebied en hoe ver reikt de bewijsvoering voor het daadwerkelijk optreden van die gewenste spin-off? In dit brancherapport is de relevante informatie over Nederlandse sportevenementen gebundeld, is bezien waar zich op het gebied van beleid en onderzoek witte vlekken voordoen en is daarover een voorlopige conclusie getrokken. Het rapport is een initiatief van het Mulier Instituut. Voor de uitwerking is contact gezocht met specialisten in het veld, waaronder de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen. Met het rapport beogen de auteurs een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op dit steeds belangrijker wordende aandachtsveld.

bestellen:
meer informatie over de bestelwijze van deze publicatie
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPEVE-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B150
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport & Bewegen
SPOR-0067
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl