Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Rijk geschakeerd

auteur(s):
Putters, K.
plaats:
Den Haag
uitgever:
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
jaar:
2014
collatie:
60 p. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789037707151
documenten:

Rijk geschakeerd : op weg naar de participatiesamenleving

samenvatting:
Essay over de ingewikkelde weg naar de participatiesamenleving. Met deze essay wil het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een bijdrage leveren aan het debat over de herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat. In hoofdstukken 2 en 3 wordt antwoord gegeven op de vraag 'Wat is participatie en welke randvoorwaarden zijn daarbij nodig?'. De tweede vraag luidt: 'Hoe dragen decentralisaties in het sociale domein en het beroep op eigen verantwoordelijkheid bij aan de doelstellingen van een participatiesamenleving?'. Deze vraag wordt in hoofdstuk 4 beantwoord. Hoofdstuk 5 gaat over de verhoudingen tussen rijk, gemeenten en burgers in een proces van decentralisatie. In hoofdstuk 6 wordt afgesloten met een aantal dilemma's rondom dit onderwerp.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SOCI-0275
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl