Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

EYOF Utrecht 2013

auteur(s):
Hover, P., Pulles, I., Romijn, D., Breedveld, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
82 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

EYOF Utrecht 2013 : impact en beleving

samenvatting:
Het Europees Jeugd Olympisch Festival of European Youth Olympic Festival (hierna te noemen: EYOF) is een tweejaarlijks sportevenement voor jonge sporters (13-18 jaar) uit Europa. EYOF Utrecht 2013 biedt de gemeente Utrecht een uitgelezen gelegenheid om sport positief onder de aandacht te brengen van de Utrechtse bevolking, en om zowel nationaal als internationaal de aandacht te vestigen op de stad. Ook om Nederland te profileren als locatie voor (top)sportevenementen kan EYOF Utrecht 2013 betekenisvol zijn. De Stichting EYOF heeft de alliantie van Mulier Instituut, Hogeschool Utrecht/Lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling en Universiteit Utrecht/USBO de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een brede evaluatie van het European Youth Olympic Festival 2013. Ook de Werkgroep Evaluatie SPortevenementen (WESP) is bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek bevat drie hoofdelementen, namelijk: de maatschappelijke betekenis (Hogeschool Utrecht), de economische betekenis/beleving (Mulier Instituut) en een procesevaluatie (Universiteit Utrecht). In voorliggend rapport is verslag gedaan van het deelonderzoek van het Mulier Instituut dat zich richt op de EYOF-ervaringen van deelnemers, chefs de mission, vrijwilligers, verenigingen, bezoekers en de inwoners van de regio Utrecht en Nederland. Daarnaast is inzicht verstrekt in de hoeveelheid media-aandacht die met EYOF is gegenereerd en is de economische impact voor de regio Utrecht becijferd.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPEVE-TB-0001
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-321
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl