Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Bij ons is de voorzitter een vrouw

auteur(s):
Connotte, M., Enning, J.
plaats:
Arnhem
uitgever:
Nederlandse Sport Federatie (NSF)
jaar:
1989
collatie:
76 p. ill. tab. Met lit. opg.
samenvatting:
Het besturen van een sportvereniging is een hobby, interessant voor mannen én vrouwen. In principe kunnen zowel mannen als vrouwen een bestuursfunctie vervullen, maar toch is sportbesturen nog steeds overwegend mannenwerk. Deze brochure dient als achtergrondmateriaal bij themagerichte bijeenkomsten over die ondervertegenwoordiging van vrouwen in het verenigingskader. De brochure is bestemd voor mannen en vrouwen die deze situatie in hun vereniging willen veranderen. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen op haar of zijn eigen manier een bijdrage moet kunnen leveren aan het verenigingswerk. Als vrouwen daarin willen participeren, dan moeten zij daartoe niet alleen formeel maar ook feitelijk de gelegenheid hebben. Dan mogen er geen drempels zijn. Die liggen er nu kennelijk nog wel.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-0011
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl