Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1316 publicaties gevonden

Buitenspeelbeleid in gemeenten

factsheet 2022/18

65 procent van de gemeenten heeft beleid voor buitenspelen: 40 procent specifiek op dit onderwerp en 25 procent als onderdeel van een breder beleidsplan. Dat blijkt uit onderzoek van het…

Sportverenigingen in transitie?

verbreding van diensten, professionalisering en instrumenteel gedrag bij sportverenigingen tussen 2007 en 2021

De afgelopen decennia zijn sportverenigingen gestimuleerd om hun diensten te verbreden, bij te dragen aan de realisatie van overheidsbeleid en te professionaliseren. Deze drie veranderingen zorgen er niet voor dat…

Behoeftenonderzoek in de wijk de Reeshof

naar een interventie gericht op een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen (met overgewicht)

Om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren bij kinderen (met overgewicht) is samenwerking tussen basisscholen en (zorg)professionals heel belangrijk. Zonder die samenwerking worden niet alle kinderen bereikt. Dat blijk…

Bewegen ter bevordering van executieve functies bij hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen (intern rapport)

evaluatie beweeginterventies SWV Helmond-Peelland PO

In dit rapport worden de beweeginterventies besproken die zijn uitgevoerd door bassischool de Lindt in Stiphout en basisschool Tijl Uilenspiegel in Deurne en ondersteund door SWV Helmond-Peelland PO. Na een…

Bewegen ter bevordering van executieve functies bij hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen

een literatuuronderzoek

Hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen hebben vaak hele sterke vaardigheden, maar hun executieve functies lijken soms nog niet zo goed ontwikkeld. Beweeginterventies kunnen bijdragen aan het trainen van die functies. Dat…

MI verenigingsmonitor gemeente Enschede 2022 (intern rapport)

In deze rapportage uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Enschede wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Enschede beschreven. Dit wordt gedaan door eerst…

Toegangsprijsmonitor 2021/2022

toegangsprijzen Nederlandse sportaccommodaties

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in vijf sporttakken loopt iets achter op de inflatie. Het gaat om basketbal, korfbal, rugby, tennis en voetbal. Dat blijkt uit…

Contributiemonitor 2021/2022

contributies Nederlandse sportverenigingen

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in vijf sporttakken loopt iets achter op de inflatie. Het gaat om basketbal, korfbal, rugby, tennis en voetbal. Dat blijkt uit…

Nationale topsportevenementen strategie 2021-2030

bekendheid en toepassing door professionals in de Nederlandse sportevenementensector

Bijna vier op de tien professionals die werken in de Nederlandse sportevenementensector dragen bij aan het realiseren van doelen van de Nationale Topsportevenementen Strategie 2021-2030 (NTS). Dat blijkt uit onderzoek…

Monitoren en evalueren van het werk van buurtsportcoaches

factsheet 2022/15

Monitoren en evalueren is een vast onderdeel geworden van de taken van buurtsportcoaches. Werkgevers en buurtsportcoaches vinden het om verschillende redenen belangrijk, en de meesten zien in dat het kan…