Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1382 publicaties gevonden

Participatief actieonderzoek met leerlingen van het vmbo

Naar meer bewegen op school, of toch niet?, factsheet 2023/4

Schaamte is een van de belangrijkste redenen dat leerlingen van het vmbo weinig bewegen op school naast de gymles. Maar ze willen ook niet méér bewegen op en rond de…

Publieksonderzoek zwembaden in Nederland 2022

De gebruikers van de Nederlandse zwembaden zijn positief over het zwembad en de faciliteiten. Zwemmers geven het zwembad gemiddeld een ruime voldoende: een 7,8. Dit blijkt uit onderzoek van het…

Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2022

2-meting gemeentelijke beheerders grassportvelden

In 2022 gebruikt één op de vijf gemeenten gewasbeschermingsmiddelen op een deel van de grassportvelden. Dat is nauwelijks minder dan een jaar eerder, ondanks dat veel gemeenten toen de intentie…

Sportbestuurders over discriminatie en inclusie bij Utrechtse sportclubs

Ongeveer de helft van de Utrechtse sportverenigingen heeft anti-discriminatie- en/of inclusiebeleid. Dat is meer dan landelijk. Tegelijk vraagt de helft van de verenigingen om ondersteuning om discriminatie tegen te gaan.…

Verenigingsmonitor Leiderdorp 2022 (intern rapport)

De doelstelling van dit verenigingsonderzoek is het in kaart brengen van de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Leiderdorp. De verenigingsmonitor maakt inzichtelijk hoe sportverenigingen een bijdrage kunnen leveren…

Betrokkenheid buurtsportcoaches bij vluchtelingen

meer gemeenten verbinden sport en bewegen met vluchtelingenwerk, factsheet 2023/5

Meer gemeenten zetten buurtsportcoaches in voor sport en bewegen van vluchtelingen. Dat komt vooral door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches. In…

Gevolgen energiecrisis voor sportverenigingen

een notitie over een peiling onder sportverenigingen

Voor een snelle peiling naar de gevolgen van de gestegen energiekosten voor sportverenigingen heeft het Mulier Instituut een vragenlijst uitgezet. De ‘open link’ naar de vragenlijst zijn verspreid via sociale…

Gevolgen energiecrisis voor sportaanbieders in de gemeente

een notitie over een peiling onder gemeenteambtenaren sport

In deze notitie staan de resultaten van de online vragenlijst die onderzoekers van het Mulier Instituut begin februari 2023 hebben uitgezet via het VSG-panel bij sportambtenaren van gemeenten. De volledige…

Buitenzwemmen 2022

de ervaren veiligheid bij buitenzwemplekken, factsheet 2023/3

Een kwart van de mensen voelt zich niet altijd of nooit veilig tijdens het zwemmen in buitenwater. 22 procent heeft wel eens het gevoel dat er bij buitenwater snel iets…

Uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs in tijden van COVID-19

Het gemiddelde uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs was na de eerste schoolsluiting significant lager dan voor de coronamaatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Docenten lichamelijke…