Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1316 publicaties gevonden

Sportevenementen en een mogelijke nieuwe coronavariant

bezoekintentie sportevenementen en medewerking aan maatregelen

Bijna zeven op de tien Nederlanders steunen thuisblijven bij coronaklachten op dag van het sportevenement als maatregel bij het ontstaan van een nieuwe coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het…

Apps en devices voor sportieve activiteiten 2022

de motor voor verdere individualisering van sportdeelname?

In 2022 gebruikt 51 procent van de bevolking een app en/of device om sportieve activiteiten te beoefenen. Dat is meer dan in 2019 (44%) en 2016 (31%). Dat blijkt uit…

Samenwerking, dialoog en zelforganisatie als kiemen van een positieve sportcultuur

Samen werken aan een positieve sportcultuur  Sporten levert tal van mooie momenten op en biedt plezier aan veel beoefenaars. Toch kan sport voor sommigen ook een onsportieve, ongewenste of grensoverschrijdende…

De inzet van buurtsportcoaches voor mentale gezondheid

factsheet 2022/16

De meeste buurtsportcoaches en hun werkgevers vinden dat buurtsportcoaches een rol moeten pakken om de mentale gezondheid van Nederlanders te verbeteren. Bijna drie kwart van de ondervraagde buurtsportcoaches geeft aan…

Toolbox behoeftepeilingen regionale academies (intern rapport)

Landelijke Academie Buurtsportcoaches

De Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB) is een programma dat in de periode 2019-2022 wordt vormgegeven als ondersteuningsprogramma van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Binnen het programma LAB wordt samengewerkt met…

Inclusie in sport

waar staan we en wat leren we daarvan?

Powerpointpresentatie van Mirjam Stuij, onderzoeker bij het Mulier Instituut, over de inclusie in sport tijdens het Congres Sportief Verbinden  SONS in Enschede op 10 juni 2022. 

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) in relatie tot sport en bewegen

Naar schatting hebben 350.000 tot 1,2 miljoen mensen in Nederland een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Mensen met PTSS hebben last van depressieve en angstgevoelens, prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag. Sport en bewegen kan…

Bewegend leren: vragen & antwoorden

Wat is bewegend leren? Waarom zou je het moeten gebruiken? En hoe doe je dat op een goede manier? Die vragen beantwoordt het Mulier Instituut in dit informatieblad over bewegend…

Het sport- en beweegaanbod op opvanglocaties

rondgang onder contactpersonen sport en bewegen, factsheet 2022/19

De werkdruk voor medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is hoog. Daardoor is het voor hen lastig om sport- en beweegaanbod voor de bewoners te organiseren. Dat blijkt…

De veranderende inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs

ervaringen van vakleerkrachten

Voor de meeste vakleerkrachten staat de implementatie van een actieve schooldag hoog op de planning. Ze denken daarbij aan activiteiten zoals bewegend leren, beweegmomenten op school en buitenspelen. Dat blijkt…