Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1183 publicaties gevonden

The Daily Mile in de kinderopvang

een haalbaarheidsstudie

The Daily Mile is een beweeginitiatief dat op basisscholen wordt ingezet. JOGG heeft een pilot uitgevoerd om te verkennen of The Daily Mile kan worden uitgebreid naar de kinderopvang (kinderdagverblijf,…

Thuis, de vergeten sportaccommodatie

sportdeelname in eigen huis of tuin

Van de totale sporttijd vindt maar liefst 14 procent plaats in eigen huis of tuin. 22 procent van de bevolking sport wel eens thuis; van de sporters is dat een…

Beleidsvervreemding bij criminele inmenging in de amateursport

factsheet 2021/19

Verenigingsbestuurders zijn niet altijd toegerust om criminele inmenging tegen te gaan op de club, omdat ze zich simpelweg vervreemd voelen van het te voeren beleid of het beleidsthema. Dat blijkt…

Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen

Meer basisschoolkinderen met slechtere motorische vaardigheden na coronalockdown Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland…

Sport en bewegen in de openbare ruimte

de beweegvriendelijke omgeving in gebruik en beleid, brancherapport sport

Het verschijnen van dit brancherapport in september 2021 valt niet los te zien van de context. Dit brancherapport verschijnt in een dynamische, snel veranderende en onzekere maatschappelijke en beleidsmatige tijd.…

De inzet van de buurtsportcoach voor lokale sportakkoorden

factsheet 2021/13

De thema’s duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur worden sinds 2019 een steeds belangrijker onderdeel van het werk van buurtsportcoaches. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun…

Kansen voor provinciaal sportevenementenbeleid (intern rapport)

Meta-analyse van vijftien Brabantse sportevenementen

Met het onderzoek ‘Kansen voor provinciaal sportevenementenbeleid’ wordt beoogd bij te dragen aan de totstandkoming van het nieuwe beleidskader, met name waar dat het onderwerp sportevenementen betreft voor de provincie…

Sporten en bewegen in tijden van corona

werkzaamheden van en sport- en beweegstimulering door buurtsportcoaches tijdens de coronacrisis, factsheet 2021/16

Buurtsportcoaches zien dat verschillende groepen mensen door de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Het bleek in coronatijd lastig deze groepen te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het…

Verenigingsmonitor gemeente Meierijstad 2021 (intern rapport)

Het doel van dit verenigingsonderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Meierijstad, is het in kaart brengen van de vitaliteit van de sportverenigingen in deze gemeente.…

Racisme in het betaald mannenvoetbal

Veel draagvlak voor aanpak van expliciet racisme, factsheet 2021/17

Vier op de tien profvoetballers in Nederland geven aan dat racisme en andere vormen van discriminatie regelmatig voorkomen in het betaald voetbal. 14 procent heeft er zelf mee te maken…