Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1155 publicaties gevonden

Beknopte versie

een selectie uit de rapportage ‘Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild - voortgangsrapportage juni 2021’

Dit is een beknopte versie van de Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' - de zes pijlers gepeild. Voortgangsrapportage juni 2021. 

Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild

voortgangsrapportage juni 2021

Op veel plekken zit beweging in de uitvoering van de ambities van het Nationaal Sportakkoord. De koplopers zijn van start, maar de grote massa moet nog volgen. Dat blijkt uit de vijfde rapportage van de…

Buurtsportcoaches

de stand van zaken bij de inzet van buurtsportcoaches

In 2020 zijn er in totaal zo’n 4.700 buurtsportcoaches actief in bijna alle Nederlandse gemeenten (78% van de in totaal 6.012 buurtsport- en cultuurcoaches), die deelname aan sport/bewegen stimuleren en…

Meervoudig gebruik sportparken

een evaluatiestudie naar de maatschappelijk meerwaarde van Fysio PP op sportpark Molenvliet

De tijdelijke vestiging van fysiopraktijk PP (Fysio PP) bij GVV Unitas valt nu buiten het bestemmingsplan. Bij wijze van een pilot is twee jaar terug voor een periode van vijf…

Advies sportvoorzieningen Meestooflaan Hoeksche Waard (intern rapport)

Het doel van dit onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut en Rebel in opdracht van de gemeente Hoeksche Waard, is het verzamelen van informatie waarmee de gemeente wordt ondersteund bij…

Opzegging lidmaatschap van sportvereniging en fitnesscentrum

frequentie, motivatie en implicatie

Gemeten naar het aantal leden zijn sportverenigingen en fitnesscentra de belangrijkste aanbieders die sporten mogelijk maken. Deze twee groepen sportaanbieders staan in deze rapportage centraal. Het onderzoek is uitgevoerd door…

Adviseurs lokale sport

onderzoek onder adviseurs lokale sport in het kader van de Monitor Nationaal Sportakkoord

De adviseur lokale sport gaat namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, Sportbonden en NL Actief) in gesprek met lokale allianties om de lokale samenwerking te bevorderen en de uitvoering van de…

Sportief Hendrik-Ido-Ambacht!

een rekenkameronderzoek naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2016-2020

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht wordt gekeken naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Onderzocht is de doeltreffendheid en doelmatigheid van…

Wat kost overgewicht?

een literatuurstudie naar de (financiële) gevolgen van overgewicht bij kinderen, factsheet 2021/9

Eén op de acht kinderen (4-18 jaar) in Nederland heeft (ernstig) overgewicht. Dit heeft grote gevolgen voor zowel het individu als de samenleving. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek van het…

Doortrappen

tussenrapportage monitoring en evaluatie fase 2

Om ouderen te laten deelnemen aan activiteiten van het programma Doortrappen, dat als doel heeft om ouderen zo lang én veilig mogelijk te laten fietsen, is het belangrijk om met…