Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1189 publicaties gevonden

Lesuren en leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

factsheet 2021/26

De 2-meting bewegingsonderwijs geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Om…

Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2021: 2-meting

Deze 2-meting geeft inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs en sport dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Dit is een derde…

Homosportclubs in Nederland 1980-2020

Sinds 1982 worden elke vier jaar de Gay Games gehouden. Dit is een grootschalig internationaal sport- en cultuurfestival, dat in 1998 in Amsterdam plaatsvond. Onder invloed daarvan en door een…

Verenigingsmonitor gemeente Waalwijk 2021 (intern rapport)

In deze rapportage opgesteld door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Waalwijk wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in deze gemeente beschreven. Dit wordt gedaan door eerst de…

Successen en belemmeringen in de doorgeleiding van patiënten van oncologische fysiotherapeuten naar sport en bewegen buiten de zorg

factsheet 2021/24

Doorgeleiding van mensen die kanker hebben (gehad) vanuit oncologische fysiotherapie naar sport en bewegen buiten de zorg krijgt nog te weinig tijd en aandacht. Fysiotherapeuten werken hierbij nog nauwelijks samen…

Sportfan via media en sportfan via bezoek 2012-2020

kernindicatoren sport en bewegen, factsheet 2021/25

Nederlanders volgden sport in 2020 vooral via media. Het aantal Nederlanders dat sportwedstrijden of evenementen bezocht is sterk teruggelopen. Dat blijkt uit onderzoek samengevat in dit factsheet van het Mulier…

Behoefte aan zwemwater in de gemeente Hoeksche Waard

inzicht in de behoefte aan overdekt zwemwater nu (2020) en in de toekomst (2030 en 2040)

De gemeente Hoeksche Waard wil inzicht verkrijgen in de behoefte aan overdekt zwemwater teneinde uitspraken te kunnen doen over het benodigde zwemwater en het aantal zwembaden in de gemeente. De…

Sportdeelname en lidmaatschap 2012-2020

factsheet 2021/20

De sportdeelname van Nederlanders is sinds 2012 weinig veranderd. Wel is het percentage dat lid is van een sportvereniging licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, samengevat…

Veiligheidsborging bij sportverenigingen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

factsheet 2021/23

Er is blijvende aandacht nodig voor maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Het merendeel van de sportverenigingen in Nederland is nog…

Toekomstperspectief in tijden van corona

een vergelijking van sportverenigingen, sportbonden en sportondernemers, factsheet 2021/22

Sportondernemers zagen hun toekomst in april 2021 somberder in dan sportverenigingen en sportbonden. Zij verwachtten hun onderneming minder lang overeind te kunnen houden, waren minder veerkrachtig en hadden overheidssteun harder…