Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1501 publicaties gevonden

Beleid over buitenspelen bij Nederlandse gemeenten

een verkenning en analyse van buitenspeelbeleid

Twee derde van de ondervraagde Nederlandse gemeenten beschikt in 2023 over buitenspeelbeleid. Maar dit beleid laat nog wel ruimte voor verbetering zien. Beleidsdoelen zijn bijvoorbeeld vaak niet zo concreet geformuleerd…

Ruimte voor sport in Veenendaal

inzichten voor een integraal huisvestingsplan voor sport

De gemeente Veenendaal wil een integraal huisvestingsplan voor haar sportaccommodaties opstellen. Daar heeft zij inzichten in de behoefte voor nodig. Deze rapportage geeft inzicht in de accommodatiebehoefte vanuit de sport…

Ruimte voor zaalsport en bewegingsonderwijs in Heerlen

zicht op ervaren knelpunten

Deze rapportage brengt de verhouding tussen aanbod en behoefte in de gemeente Heerlen aan binnensportaccommodaties in beeld en plaatst de (ervaren) knelpunten in context. Het onderzoek is uitgevoerd door het…

Wat betekent topsport voor de samenleving?

de maatschappelijke waarde van topsport volgens de Nederlandse bevolking, factsheet 2024/9

In dit factsheet wordt een grote groep Nederlanders gevraagd welke positieve en/of negatieve bijdrage topsport volgens hen levert aan de Nederlandse samenleving. Wat is de maatschappelijke waarde van topsport? Een…

Ruimte voor georganiseerde sport in Amstelveen

een behoefte-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2022-2040)

De gemeente Amstelveen wil inzicht in het benodigde aantal sportaccommodaties voor het opstellen van een meerjarenplan voor sportaccommodaties. Om in deze kennisbehoefte te voorzien, brengt deze rapportage de behoefte vanuit…

Ruimte voor bewegingsonderwijs in Zaanstad

analyses van het benodigde aantal gymnastieklokalen voor het bewegingsonderwijs

De gemeente Zaanstad heeft behoefte aan inzichten in de toekomstige behoefte aan voorzieningen om het bewegingsonderwijs te kunnen accommoderen. In deze rapportage wordt gekeken naar het aantal gymnastieklokalen dat aanwezig…

Ruimte voor bewegingsonderwijs en zaalsport in Dronten

inzichten in de accommodatiebehoefte

Deze rapportage geeft inzichten in de accommodatiebehoefte in de kern Dronten. Duidelijk wordt hoe het is gesteld met de verhouding tussen aanbod en behoefte, en in hoeverre aanpassingen nodig zijn…

Sport en bewegen voor de mentale gezondheid

lessen uit zes lokale initiatieven.

Om de mentale gezondheid van mensen te stimuleren door sporten en bewegen is het belangrijk dat trainers oprechte persoonlijke aandacht voor deelnemers hebben. Zowel tijdens als buiten de trainingen. Daarnaast…

Monitor aantal sportverenigingen in Nederland 2024

ontwikkeling tussen 2000 en 2023

In 2000 telde Nederland ongeveer 28.000 sportverenigingen en in 2023 nog bijna 26.000. Dat is een afname van ongeveer 7 procent. Dat blijkt uit de Monitor aantal sportverenigingen in Nederland…

Monitor sportief wedstrijdgedrag 2023

registratie sportief en onsportief wedstrijdgedrag in de Nederlandse teamsport met de SportklimaatApp

Drie op de vier amateurwedstrijden van voetbal en hockey verlopen sportief. Minder dan één op de tien wedstrijden verloopt onsportief. Dat blijkt uit observatieonderzoek van het Mulier Instituut. Wedstrijden met…