Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1105 publicaties gevonden

Huurconstructie voetbalvereniging Leiderdorp (intern rapport)

advisering over haalbaarheid overdracht van beheers- en onderhoudskosten

De gemeente Leiderdorp heeft in 2016 het beleid ingezet om kosten voor beheer en onderhoud van accommodaties zoveel mogelijk over te dragen aan de sportverenigingen die van de desbetreffende accommodaties…

Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht

Rekenkameronderzoek naar het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Dordrecht

De Rekenkamercommissie Dordrecht (RKC Dordrecht) heeft na inventarisatie bij de fracties in de gemeenteraad het Mulier Instituut gevraagd onderzoek ter verrichten naar het sportaccommodatiebeleid. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:…

Aantal zwembaden in Nederland

overzicht van de zwembaden opgenomen in de Database SportAanbod december 2020, factsheet 2021/6

Nederland telt in totaal ongeveer 1.900 zwembaden, die ongelijk zijn verdeeld over de provincies. Dat blijkt uit een dataverzameling van het Mulier Instituut, waarvan de gegevens zijn opgenomen in de…

Opleiding jeugdtrainers en doelgroepenbeleid

ten behoeve van de doorontwikkeling van het sportbeleid in de provincie Limburg

De motie 'Steun voor jeugdtrainers bij verenigingen' en het amendement 'Sport maakt alle Limburgers sterker' hebben binnen de provincie Limburg tot vragen geleid. De provincie heeft de wens te beschikken…

Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan?

een onderzoek onder leden van COVS Nederland over cursus- en opleidingsaanbod, randvoorwaarden en wedstrijdgedrag anno 2020, factsheet 2021/7

Om een beter beeld te krijgen van de staat van de arbitrage hebben de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters (COVS) en het Mulier Instituut onderzocht hoe (assistent-) scheidsrechters, rapporteurs, waarnemers en…

Rookvrije onderwijsterreinen in 2020

stand van zaken bij primair, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs

In 2020 hebben bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland een rookvrij onderwijsterrein gerealiseerd (97%). Op een rookvrij onderwijsterrein mag nergens en nooit gerookt worden. In 2018 was het aandeel rookvrije onderwijsterreinen…

Results of the focus groups on IOC’s strategic plan for harassment and abuse 2021-2024 (intern rapport)

Despite the well-recognised benefits of sport, there are also negative influences on athlete health, well-being and integrity caused by non-accidental violence through harassment and abuse. All athletes have a right…

Guidelines for organizing focus groups on IOC’s strategic plan for harassment and abuse 2021-2024 (intern rapport)

The IOC is leading the Olympic Movement in the prevention of harassment and abuse in sport. It is therefore important and necessary to ensure that the roadmap to take safeguarding…

Verenigingsmonitor gemeente Haarlem 2020 (intern rapport)

De doelstelling van dit verenigingsonderzoek, opgesteld door het Mulier instituut in opdracht van de gemeente Haarlem, is het in kaart brengen van de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente…

Verenigingsmonitor gemeente Koggenland 2019 (intern rapport)

De gemeente Koggenland werkt toe naar een lokaal sportakkoord. Om dit werkplan gefundeerd op te stellen, wenst de gemeente inzicht in de situatie van de sportverenigingen. De gemeente heeft het…