Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1039 publicaties gevonden

Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen

stand van zaken najaar 2020

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het toekomstperspectief en financiële situatie van sportverenigingen in Nederland? Welke factoren dragen bij aan de robuustheid van sportverenigingen gedurende de coronacrisis en…

Schaatsen en inlineskaten in Nederland (intern rapport)

onderzoek ten behoeve van de strategische heroriëntatie van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB)

De KNSB zet zich in voor de versterking en promotie van schaatsdisciplines en skeeleren/inlineskaten, van top- tot breedtesport. De bond heeft de wens om een nieuw meerjarenbeleidsplan strategisch plan te…

Monitor Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. Van akkoord naar uitvoering

voortgangsrapportage november 2020

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. In het akkoord is de ambitie…

Milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in gemeentelijk beheer

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft als doel gesteld dat er na 2022 geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt worden. Welke stappen zijn nodig om een chemievrij beheer te…

Wandelgedrag van 55-plussers

sport- en beweegaanbod voor ouderen, factsheet 2020/31

Bij het stimuleren van sporten en bewegen bij ouderen wordt vaak gedacht aan het stimuleren van georganiseerd aanbod. Wandelen is echter een sport- en beweegactiviteit die 55-plussers het vaakst uitoefenen.…

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2020

Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) van kracht. Functionarissen met termen als buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches (andere termen komen lokaal ook voor) werken aan het mogelijk…

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach

factsheet 2020/41

Dit factsheet gaat in op inclusief sporten en bewegen en de aanstelling en activiteiten van buurtsportcoaches die worden ingezet voor mensen met een beperking. Deze buurtsportcoaches zijn gevraagd wat zij…

Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking

1-meting #PlayUnified

Deze 1-meting is uitgevoerd door het Mulier Instituut voor het programma #PlayUnified van Special Olympics Nederland. #PlayUnified brengt sporters zonder en met verstandelijke beperking met elkaar in contact, met als…

‘Onze vereniging staat open voor iedereen’

betekenisgeving aan inclusie van etnische minderheden door Utrechtse sportaanbieders

Sportaanbieders in multiculturele wijken verschillen sterk in de etnische diversiteit van hun sporters én in de betekenis die zij geven aan ‘het open staan voor iedereen’. Verklaringen hiervoor liggen in…

Sportdeelname naar provincie

De rapportage ‘Sportdeelname naar provincie’ geeft een overzicht van de scores van Nederlandse provincies op de (wekelijkse) sportdeelname, de beoefende sporttakken, de manier van de deelname en het plezier dat mensen aan sport…