Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1248 publicaties gevonden

Samenvatting

een samenvatting van het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ - de oogst van het sportakkoord, voortgangsrapportage juni 2022

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. De ambitie daarin is dat iedereen…

Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. De oogst van het sportakkoord

voortgangsrapportage juni 2022

2022 is het laatste jaar van het in 2018 ondertekende Nationaal Sportakkoord. Dit akkoord is een vorm van samenwerkend besturen. Door allerlei vormen van samenwerking zijn in de afgelopen vier…

Positieve sportcultuur Den Haag (intern rapport)

de behoefte van Haagse sportverenigingen bij het realiseren van een positieve sportcultuur

De gemeente Den Haag en Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag (WSDH) willen graag weten hoe sportverenigingen hun ondersteuning ervaren. Sluit deze aan bij de wensen en behoeften van verenigingsbestuurders? Heeft…

Verenigingsmonitor Arnhem 2021 (intern rapport)

onderzoek naar de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Arnhem

Vanaf 2010 heeft het Mulier Instituut samen met Sportbedrijf Arnhem vier verenigingsmonitoren (2010, 2012, 2016 en 2019) uitgevoerd, waarmee de kracht van de Arnhemse sportverenigingen in kaart is gebracht. Om…

Ruimte voor sport in Gooise Meren (intern rapport)

vraag-aanbodanalyses van binnen- en buitensportaccommodaties

De gemeente Gooise Meren wil kennis nemen van hoe de behoefte aan het gebruiken van binnen- en buitensportaccommodaties zich in 2021 verhield tot het aanbod aan binnen- en buitensportaccommodaties. Bovendien…

Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2022

In deze rapportage wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Schiedam beschreven. Dit wordt gedaan door eerst in te gaan op de verschillende aspecten van de vitaliteitsindex. Daarnaast…

De JOGG-regisseur

beschrijving van rollen en competenties

JOGG-regisseurs nemen diverse rollen aan om de integrale JOGG-aanpak succesvol uit te kunnen voeren. Daarvoor hebben zij een breed pakket aan competenties nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van het…

Economische omvang paardensector

in Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray

De geschatte omzet in de paardensector in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray in 2019 bedraagt 116 miljoen euro. De toegevoegde waarde wordt geraamd op…

Verenigingsondersteuning in Nederland

een kwantitatieve verkenning van ‘het’ landschap van verenigingsondersteuning in 2021

Een precies en volledig beeld van de omvang, de geldstromen en het aantal fte van het landschap van verenigingsondersteuning is er niet. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van het Mulier…

Beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen

stand van zaken 2021

In Nederland zijn veel partijen die zich direct of indirect inzetten voor sporten en bewegen door ouderen. Maar er is geen partij die zich opwerpt als ‘dé sportorganisatie van en…