Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1042 publicaties gevonden

Het sport- en beweeggedrag van kinderen met een beperking

een verkenning

Kinderen met een beperking worden wel meegenomen in landelijke bevolkingsonderzoeken, maar gegevens over het sporten en bewegen van deze doelgroep worden niet gepubliceerd vanwege te lage aantallen. Ad hoc onderzoeken,…

Event impact managementplan

guidance for creating (health) impact with running events

This document is part of the project “Promoting health-enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events/RUN for HEALTH”. This project aims to promote sports, exercise and social well-being…

Managementplan voor impact van hardloopevenementen

richtlijnen voor het creëren van (gezondheids)impact bij hardloopevenementen

Dit document komt voort uit het project ‘Promoting health-enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events/RUN for HEALTH’. Het doel van dit project is om het sport- en…

Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2020

Meer dan 1.000 sportaanbieders zijn geholpen om inzicht te krijgen in mogelijkheden om hun eigen sportaccommodatie te verduurzamen. Uit de energiescans die hierbij zijn afgenomen blijkt dat op jaarbasis het…

Monitor Sport en corona II

de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector

Het omzetverlies in de breedtesportsector (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) komt in 2020 uit op 1,5 miljard euro. Na kostenbesparingen (350 miljoen euro) en compensatie uit diverse steunmaatregelen (450 miljoen…

Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport

factsheet 2020

De prestaties van Nederlandse topsporters spreken tot de verbeelding. Nederland presteert beter dan op basis van de investeringen in het topsportbeleid verwacht zou mogen worden. Veel minder is bekend over…

Criminele inmenging bij amateursportverenigingen

aard, omvang en handelingsperspectief

Dit onderzoek is uitgevoerd door Bureau Bruinsma, het Mulier Instituut en de Universiteit van Tilburg in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderzoek brengt de aard…

Openheid ondernemende sportaanbieders

aspecten van openheid van zwemaanbieders, paardensportaanbieders en fitnesscentra, factsheet 2020/43

In het Nationaal Sportakkoord is de vitaliteit van sportaanbieders een speerpunt. Van alle sportaanbieders wordt een grotere betrokkenheid verwacht bij maatschappelijke opgaven en wordt hun innoverend vermogen gestimuleerd. In dit…

Innovatief vermogen van sportaanbieders

gerichtheid op innovaties en veranderkracht van zwemaanbieders, paardensportaanbieders, fitnessaanbieders en sportverenigingen in 2019, factsheet 2020/42

In het Nationaal Sportakkoord is de vitaliteit van sportaanbieders een speerpunt. Van alle sportaanbieders wordt een grotere betrokkenheid verwacht bij maatschappelijke opgaven en wordt hun innoverend vermogen gestimuleerd. In dit…

Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen

stand van zaken najaar 2020

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het toekomstperspectief en financiële situatie van sportverenigingen in Nederland? Welke factoren dragen bij aan de robuustheid van sportverenigingen gedurende de coronacrisis en…