Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 949 publicaties gevonden

Tussenstand lokale sportakkoorden

procesevaluatie en inhoudsanalyse

Deze tussentijdse rapportage maakt deel uit van de serie voortgangsrapportages voor de monitoring van het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. In dit rapport staan de gemeenten centraal die tussen april…

Monitor sportief wedstrijdgedrag 2019

registratie sportief en onsportief gedrag in de Nederlandse teamsport met de SportklimaatApp

In 2019 heeft het Mulier Instituut opnieuw onderzoek gedaan naar het sportief klimaat op de Nederlandse sportvelden en in de sporthallen en zwembaden met behulp van de Sportklimaatapp. Klimaat in…

Ruimte voor buitensport in Haarlemmermeer (intern rapport)

een vraag-aanbod analyse naar buitensportaccommodaties (2018-2035)

De gemeente Haarlemmermeer heeft behoefte aan een helder toekomstperspectief op de vraag naar sportruimte binnen de gemeente. Gelet op de te verwachte bevolkingsgroei zijn inzichten nodig in de ontwikkeling van…

Ruimte voor sport in Noordenveld

sportaccommodaties, openbare ruimte en verenigingen

De gemeente Noordenveld wil een lokaal akkoord sport en bewegen sluiten met een breed scala aan partijen, conform de oproep van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hiertoe…

Ruimte voor voetbal in Beuningen en Ewijk (intern rapport)

capaciteitsramingen voor de voetbalverenigingen in Beuningen en Ewijk

Voetbal is de grootste veldsport in de gemeente Beuningen. De gemeente Beuningen wil graag inzicht hebben in de ontwikkeling van de ruimtebehoefte van de voetbalverenigingen die daar zijn gevestigd, om…

Ruimte voor sport in Schalkwijk (intern rapport)

onderzoek naar de behoefte aan tennisbanen en voetbalvelden in 2019, 2025 en 2035

De gemeente Houten heeft behoefte aan inzichten wat de woningbouw zal betekenen voor de ontwikkeling van de verenigingen. Zijn er eventuele aanpassingen op het sportpark noodzakelijk, zodat de verenigingen ook…

Toekomst van de racketsport in gemeente Alphen aan den Rijn

onderzoek naar de ontwikkeling en toekomst van racketsporten in gemeente Alphen aan den Rijn

Het doel van dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, is om de (huidige en toekomstige) behoefte aan accommodaties van de…

Behoefte aan zwemwater in de gemeente Amersfoort

inzicht in de capaciteit van en vraag naar zwemwater nu en in de toekomst (2024-2030)

Om het beleidskader Sport te actualiseren wil de gemeente Amersfoort beschikken over informatie over de zwemwatercapaciteit en de zwemwaterbehoefte in de gemeente Amersfoort. In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier…

Behoefte aan overdekt zwemwater in Gooise Meren (intern rapport)

inzicht in de zwemwaterbehoefte nu en in de toekomst (2025 en 2035)

De gemeente Gooise Meren streeft naar een goede spreiding van sportaccommodaties waarbij per accommodatie rekening wordt gehouden met het verzorgingsgebied. In deze rapportage, opgesteld door het Mulier Instituut, wordt inzicht…

Formula E race Brainport Eindhoven region

potential economic and social impact

BrabantSport asked the Mulier Institute to conduct a study about the potential economic and social impact of a Formula E race for the Brainport Eindhoven region and the support for…