Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1425 publicaties gevonden

Ruimte voor atletiek in Nederland (intern rapport)

kengetallen over atletiekaccommodaties en -verenigingen

In deze rapportage staat de planning van atletiekaccommodaties centraal. Het doel van dit onderzoek is om te bezien of het gewenst (en zo ja, mogelijk) is een richtlijn te ontwikkelen…

Ruimte voor georganiseerde sport in Enschede (intern rapport)

een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2022-2040)

De gemeente Enschede heeft behoefte aan inzichten in het benodigde aantal sportaccommodaties, vanaf 2022 tot 2040. In deze rapportage wordt de behoefte vanuit de georganiseerde sport en het bewegingsonderwijs aan…

Evaluatie subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023 (intern rapport)

Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023 beknopt te evalueren. Drie methoden zijn hiervoor ingezet: semigestructureerde interviews,…

Behoeftebepaling sportpark Hoekelumse Eng (intern rapport)

volledig overstappen naar zaterdagvoetbal

Hoekelumse Eng is een sportpark in de Gelderse plaats Ede (Ede-Zuid). Dit sportpark beschikt over verschillende sportvoorzieningen: een atletiekbaan, een honk- en softbalveld en voetbalvelden. Op de voetbalvelden zijn drie…

Zwemvaardigheid 2022

inzicht in het zwemdiplomabezit van kinderen, factsheet 2023/27

Het percentage van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is tussen 2018 en 2022 verdubbeld. Dit aandeel was in 2020 door de coronapandemie al…

De rol van de buurtsportcoach in het sportakkoord II en bij onderdelen van GALA

Er zijn verschillende grote akkoorden en programma’s voor sport en bewegen, zoals het Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Buurtsportcoaches verbinden deze regelingen lokaal met elkaar…

Lidmaatschap sportclubs en sportdeelname 2022

kernindicatoren clublidmaatschap en RSO-deelname, factsheet 2023/24

De sportdeelname van Nederlanders is sinds 2012 nauwelijks veranderd. Het percentage dat lid is van een sportvereniging neemt over een langere periode licht af, maar blijft de laatste jaren ondanks…

'In het heetst van de strijd'

perspectieven van clubbestuurders op etnische diversiteit binnen het cricket in Nederland

Cricket is in Nederland een kleine sport, maar zeer etnisch divers. Steeds meer spelers komen uit grote cricketlanden als India en Pakistan. Dat maakt de competitie sterker, maar leidt ook…

Buitenspelen in Nederland

de ontwikkeling tussen 2015 en 2021, factsheet 2023/26

Kinderen spelen vaker buiten als hun ouders dat heel belangrijk vinden. Ouders kunnen dus een belangrijke rol spelen als het gaat om het stimuleren van buitenspelen. Dat blijkt uit onderzoek…

JOGG-monitor 2023 (intern rapport)

voortgang en bereik in JOGG-gemeenten

Het doel van deze monitor Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is om inzicht te krijgen wat JOGG-gemeenten lokaal hebben bereikt. Daarnaast is gekeken naar lokale prioriteiten met de JOGG-aanpak, waar…