Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1131 publicaties gevonden

Vitaliteit sportverenigingen in Nederland

ontwikkeling tussen 2018 en 2021, factsheet 2021/14

Sinds 2016 volgt het Mulier Instituut de vitaliteit van sportverenigingen in Nederland - zie de rapportages over 2018 en 2016. Hoewel de vitaliteit van verenigingen in de afgelopen jaren licht…

Jaarverslag 2020

Jaarverslag over het jaar 2020 van het Mulier Instituut.  

Jaarverslag 2019

In Jaarverslag 2019 worden de activiteiten van het Mulier Instituut in het jaar 2019 beschreven.

Eindrapportage evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018

zes casussen in beeld, met de ervaringen van uitvoerende professionals, deelnemende kinderen en hun ouders

Betrokken professionals, deelnemers en hun ouders zijn erg positief over de Sportimpulsprojecten Jeugd in lage-inkomensbuurten (JILIB) en Kinderen Sportief op Gewicht (KSG). Wel is de KSG-doelgroep jonge kinderen met (risico…

Evaluatie Yalp playground-in-one-day

impact van een vernieuwde speelplek in Enschede op het gebruik van de speelplek

Krajicek Plaza Boswinkel in Enschede wordt veel meer gebruikt sinds die in 2019 is getransformeerd naar een interactieve generatietuin in het kader van het initiatief Playground-in-one-Day van speeltoestellenfabrikant Yalp. Dat…

"Deze woorden over mijn gewicht vind ik goed..."

inzichten voor zorgprofessionals die met kinderen praten

Met kinderen of jongeren die overgewicht of obesitas hebben over hun gewicht praten, is niet per se gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. In deze folder voor zorgverleners presenteren we de perspectieven…

Sociale ongelijkheid in sportdeelname

factsheet 2021/12

De sociale ongelijkheid in sportdeelname is voor specifieke groepen licht toegenomen tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit een vergelijking van de sportdeelname van verschillende sociale groepen in 2019 en 2020…

Evaluatie licentiestelsel NKBV

een kwalitatief onderzoek naar de ervaren succesfactoren en verbeterpunten volgens kaderleden van de NKVB

Kaderleden van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) moeten jaarlijks hun licentie verlengen. De bijscholing die zij daarvoor volgen en de onderlinge kennisuitwisseling daarbij leveren waardevolle kennis en…

Verenigingsmonitor Zeist 2021 (intern rapport)

stand van zaken bij sportverenigingen

De verenigingsmonitor 2021 geeft de gemeente Zeist inzicht in de vitaliteit van haar sportverenigingen. Voor de gemeente Zeist is het waardevol om inzicht te hebben in de mate waarin verenigingen…

Talentontwikkeling in lokale sportakkoorden

factsheet 2021/11

In de lokale sportakkoorden, die zijn opgesteld in het verlengde van het Nationaal Sportakkoord, is maar beperkte aandacht voor het thema talentontwikkeling. Dat blijkt uit deze factsheet, opgesteld door het…