Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 10 publicaties gevonden

Verenigingsondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat

een kwalitatief onderzoek onder verenigingsbestuurders

De meeste bestuurders van sportverenigingen ervaren weinig ondersteuning bij drie grote onderwerpen: omgaan met regeldruk, verduurzaming en het realiseren van een sociaal en pedagogisch veilig sportklimaat. Dat blijkt uit onderzoek…

Ervaren opbrengsten van twee sociale sportinitiatieven

een kwalitatief onderzoek onder deelnemers en begeleiders

Deelnemers aan de sociale sportinitiatieven 2BE en De Harde Leerschool ervaren verschillende positieve opbrengsten. Om deze opbrengsten te behalen zijn goede begeleiders en een afwisselend programma van belang. Dat blijkt…

Participatief actieonderzoek met leerlingen van het vmbo

Naar meer bewegen op school, of toch niet?, factsheet 2023/4

Schaamte is een van de belangrijkste redenen dat leerlingen van het vmbo weinig bewegen op school naast de gymles. Maar ze willen ook niet méér bewegen op en rond de…

Meer aandacht voor sociale inclusie en diversiteit in sportopleidingen

factsheet 2023/2

Sportopleidingen zijn de afgelopen drie jaar aan de slag gegaan om sociale inclusie en diversiteit meer te verweven in de opleiding. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder…

Van thuis praten tot fluiten op het veld: betrokkenheid van hockeyouders

factsheet 2022/31

Een groot deel van de hockeyouders is betrokken bij de sport van hun kind. Ze ondernemen vooral activiteiten in de thuisomgeving, zoals praten over de sport. Ook binnen het hockeyteam…

Ervaringen met en gevolgen van corona in Edam-Volendam

onderzoek onder kinderen, jongeren en ouders

De coronaperiode heeft grote impact gehad op het leven van kinderen en jongeren in Edam-Volendam. Het missen van sociaal contact, verveling en onzekerheid in deze periode hadden een lager sociaal…

De veranderende inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs

ervaringen van vakleerkrachten

Voor de meeste vakleerkrachten staat de implementatie van een actieve schooldag hoog op de planning. Ze denken daarbij aan activiteiten zoals bewegend leren, beweegmomenten op school en buitenspelen. Dat blijkt…

Bewegen ter bevordering van executieve functies bij hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen (intern rapport)

evaluatie beweeginterventies SWV Helmond-Peelland PO

In dit rapport worden de beweeginterventies besproken die zijn uitgevoerd door bassischool de Lindt in Stiphout en basisschool Tijl Uilenspiegel in Deurne en ondersteund door SWV Helmond-Peelland PO. Na een…

Bewegen ter bevordering van executieve functies bij hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen

een literatuuronderzoek

Hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen hebben vaak hele sterke vaardigheden, maar hun executieve functies lijken soms nog niet zo goed ontwikkeld. Beweeginterventies kunnen bijdragen aan het trainen van die functies. Dat…

Lokale inzet van erkende sport- en beweeginterventies (intern rapport)

een verdiepend onderzoek onder beslissers

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat (potentiële) gebruikers van sport- en beweeginterventies (nog) niet altijd voor erkende interventies kiezen. Het doel van dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht…