Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 63 publicaties gevonden

Ruimte voor georganiseerde en anders georganiseerde sport in Utrecht

een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2021-2040)

Dit onderzoek brengt voor de gemeente Utrecht in kaart gebracht of het aanbod aan sportaccommodaties aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte (2025, 2030 en 2040) of dat extra sportruimte…

Monitoring bezoek aan buitenzwemwater in en om Utrecht

een veldwerkonderzoek in de zomer van 2021

Op zomerse dagen worden buitenzwemplekken in en om Utrecht veel bezocht. Omdat cijfers over beschikbare en gebruikte capaciteit niet aanwezig zijn, heeft de gemeente Utrecht het Mulier Instituut gevraagd onderzoek…

Ruimte voor sport in Gooise Meren (intern rapport)

vraag-aanbodanalyses van binnen- en buitensportaccommodaties

De gemeente Gooise Meren wil kennis nemen van hoe de behoefte aan het gebruiken van binnen- en buitensportaccommodaties zich in 2021 verhield tot het aanbod aan binnen- en buitensportaccommodaties. Bovendien…

Ruimte voor zaalsport in Utrecht

een onderzoek naar de (ontwikkeling van de) Utrechtse zaalsport en de bruikbaarheid van het planologische kengetal

De gemeente Utrecht streeft naar een aanbod aan binnensportruimte voor de (georganiseerde) zaalsport van één sporthal per 17.500 inwoners, naast het aanbod aan sport- en gymzalen. In 2019 voldeed de…

Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen?

onderzoek naar de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft sport hoog in het vaandel staan. Dit geldt voor zowel de breedtesport als de topsport. Daarbij is ook aandacht voor het bevorderen van de sport- en…

De beweegvriendelijke openbare ruimte van de gemeente Utrecht

inzichten in hardware, software en orgware

Hoe beweegvriendelijk is de openbare ruimte in de Utrechtse (sub)wijken? De gemeente Utrecht wil inzicht krijgen in de aanbodzijde en vraagzijde daarvan. Waar kunnen mensen sporten en bewegen in de…

Ruimte voor de zaalsport: hoog tijd voor nieuwe richtlijnen

Dit artikel gaat over richtlijnen voor de bepaling van de behoefte aan ruimte voor zaalsporten. Het is gepubliceerd in het vaktijdschrift SportAccom van juli 2021. De auteurs, werkzaam bij het…

Sport en bewegen in de openbare ruimte

de beweegvriendelijke omgeving in gebruik en beleid, brancherapport sport

Het verschijnen van dit brancherapport in september 2021 valt niet los te zien van de context. Dit brancherapport verschijnt in een dynamische, snel veranderende en onzekere maatschappelijke en beleidsmatige tijd.…

Binnensportaccommodaties in Nederland

aanbod, gebruik en planning van sporthallen, sportzalen en gymzalen

De richtlijnen waarmee de behoefte aan ruimte voor de zaalsport wordt bepaald, zijn verouderd, sluiten niet (meer) aan op de praktijk en moeten worden herzien. Dat blijkt uit onderzoek van…

Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Vlaardingen

zwemwaterbehoefte nu en in de toekomst (2030 en 2040)

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Vlaardingen, is voor deze gemeente de behoefte aan overdekt zwemwater in kaart gebracht voor nu en in…