Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 209 publicaties gevonden

Sportverenigingen, hoofdstuk 3

een selectie uit de monitor Sport en corona - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Dit document bevat het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de monitor Sport en corona - De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd…

Verenigingsmonitor gemeente Beverwijk 2020 (intern rapport)

In deze rapportage, uitgevoerd door het Mulier instituut in opdracht van de gemeente Beverwijk, wordt de vitaliteit van de Beverwijkse sportverenigingen beschreven. Met de verenigingsmonitor wordt inzichtelijk gemaakt hoe de…

Verenigingsmonitor gemeente Haarlemmermeer 2020 (intern rapport)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een verenigingsonderzoek uitgevoerd. De doelstelling is het in kaart brengen van de vitaliteit van de sportverenigingen in deze gemeente, om…

Sportverenigingen maken zich (ernstige) zorgen over gevolgen coronacrisis

het Mulier Instituut onderzoekt

Artikel in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van juni 2020 over de gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat vier op de…

Verenigingsmonitor

jaarbericht 2019

Verenigingsbestuurders zijn positief over de sfeer en sociale veiligheid in hun eigen vereniging. Sfeer scoort een gemiddeld rapportcijfer van een 8,2 en sociale veiligheid op de vereniging scoort een 8,5.…

Gevolgen coronacrisis voor bridgeverenigingen

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) heeft het Mulier Instituut gevraagd de gevolgen van de coronacrisis voor de bridgeverenigingen in Nederland in kaart te brengen. Voor dit onderzoek zijn de resultaten…

Gevolgen coronacrisis voor schaakverenigingen

De Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) heeft het Mulier Instituut verzocht de gevolgen van de coronacrisis voor de schaakverenigingen in Nederland in kaart te brengen. Voor dit onderzoek zijn de resultaten…

Gelderse open clubs en vitale sportparken (intern rapport)

tussenrapportage, gesubsidieerde projecten open clubs en vitale sportparken in Gelderland

De open club-gedachte is ontwikkeld door NOC*NSF om clubs te inspireren een maatschappelijke rol te vervullen. Met het subsidietraject Open Clubs & Vitale Sportparken van de Provincie Gelderland worden verenigingen…

Vier van de tien sportverenigingen in Nederland voelen zich in voortbestaan bedreigd

zullen sportverenigingen in tijden van corona opnieuw hun veerkracht tonen?

In 2018 werd in het brancherapport Sportverenigingen in Nederland geconstateerd dat de Nederlandse sportverenigingen veerkrachtige verbanden zijn. Hoe zit dat met de coronacrisis, aanvang maart 2020, toen gewoon doordraaien voor…

Corona crisis consequences for Dutch sport clubs

factsheet 2020/16

The Mulier Institute researched the consequences of the corona crisis for sport clubs and their need for support measures, commissioned by NOC*NSF and in coordination with VSG (the Association of…