Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 71 publicaties gevonden

Buitenspelen in Nederland

de ontwikkeling tussen 2015 en 2021, factsheet 2023/26

Kinderen spelen vaker buiten als hun ouders dat heel belangrijk vinden. Ouders kunnen dus een belangrijke rol spelen als het gaat om het stimuleren van buitenspelen. Dat blijkt uit onderzoek…

Beweegmonitor kinderopvang 2022

vragenlijst over bewegen op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang

Bewegen moet meer aandacht krijgen bij kinderdagverblijven (KDV’s) en op de buitenschoolse opvang (BSO). Bijvoorbeeld in beleid, via scholing voor medewerkers of door samen te werken met andere organisaties. Dit…

Meer bewegen tijdens de schooldag

mogelijkheden en behoeften volgens schooldirecteuren en leerkrachten, factsheet 2023/17

Het merendeel van de basisschooldirecteuren is bekend met het concept ‘de actieve schooldag’. Toch ondersteunt slechts één op de drie de implementatie hiervan. Daarnaast zetten de meeste leerkrachten wel bewegend…

Beweegstimulering in Limburg (intern rapport)

welke rol is volgens gemeenten weggelegd voor de Provincie Limburg?

Inwoners van de provincie Limburg sporten en bewegen minder dan gemiddeld. In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Limburg, staan de volgende vragen centraal:…

Kennis- en innovatiescans voor de zes wicked problems

Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie (MOOI in beweging)

ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. Over die zogenoemde ‘wicked…

Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit

kennis- en innovatiescan WP2, samenvatting

ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. Over die zogenoemde ‘wicked…

Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit

kennis- en innovatiescan WP2

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit’. Dit is een van de…

Samen evalueren met de doelgroep: lessen uit de ontwikkeling van een participatief evaluatie-instrument

Bij het evalueren van gezondheidsbevordering is het van belang de beoogde doelgroep erbij te betrekken. In de praktijk wordt participatieve evaluatie echter nog onvoldoende ingezet. Om professionals te helpen de…

Uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs in tijden van COVID-19

Het gemiddelde uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs was na de eerste schoolsluiting significant lager dan voor de coronamaatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Docenten lichamelijke…

‘Ik werd lui, ik had zin in niks’

de ervaren impact van de schoolsluitingen op het beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Vanwege de coronamaatregelen waren scholen en sportverenigingen tussen 2020 en 2022 verschillende periodes gesloten. Het wegvallen van georganiseerd sportaanbod creëerde een uitdaging voor jongeren om te (blijven) bewegen. Eerder onderzoek…