Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 56 publicaties gevonden

De actieve schooldag:

proefproject Lekker Fit! op Rotterdamse basisscholen, eindrapportage

In de gemeente Rotterdam kunnen basisscholen deelnemen aan het gemeentelijke Lekker Fit!-programma. Lekker Fit!-basisscholen bieden extra aandacht aan een gezonde en actieve leefstijl van alle leerlingen. Om verder gericht bij…

Kinderen in buitenspeelnood (intern rapport)

factoren en doelgroepen

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van een gezonde ontwikkeling van kinderen (4-12 jaar). Niet alle kinderen in Nederland hebben de ondersteuning of mogelijkheden om vrij buiten te spelen. Jantje Beton…

Evaluatie van een integrale aanpak: omgaan met complexiteit

samenvatting van wetenschappelijk ‘debate’-artikel

Voor gezondheidsbevordering worden steeds vaker integrale aanpakken gebruikt: aanpakken die worden uitgevoerd samen met mensen uit de gemeenschap. Maar hoe evalueer je zo’n aanpak? Daarover schrijven onder andere onderzoekers Irma…

Evaluation proposal of a national community-based obesity prevention programme: a novel approach considering the complexity perspective

Community-based obesity prevention programmes are considered an important strategy to curb the obesity epidemic. The JOGG (Youth At a Healthy Weight) approach is a large-scale community-based programme for childhood obesity…

Rookvrije onderwijsterreinen

stand van zaken 2021 en terugblik 2015-2021

De meeste onderwijsvertegenwoordigers vinden het goed dat alle onderwijsterreinen in Nederland geheel rookvrij moeten zijn (93%). Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de stand van zaken rondom…

Bewegend leren in het primair onderwijs

uitdagingen en kansen, factsheet 2021/31

Rekenen is volgens vrijwel alle docenten het meest geschikte vak voor bewegend leren. Ook vinden vier op de vijf docenten spelling en taal geschikte vakken om bewegend leren toe te…

Differences in habitual physical activity behavior between students from different vocational education tracks and the association with cognitive performance

Vocational education and training (VET) educates students for a broad range of occupations, which may be associated with differences in habitual physical activity behavior (PAB). Research suggests that physical activity…

Inzicht in buitenspelen

de samenhang tussen kind- en omgevingskenmerken en buitenspeelgedrag

Geslacht, leeftijd en etniciteit hangen samen met veel buitenspelen: jongens, jonge kinderen (4-6 jaar) en kinderen zonder migratieachtergrond spelen vaker veel buiten dan meisjes, oudere kinderen (10-11 jaar) en kinderen…

Lesreeksen voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

factsheet 2021/18

In opdracht van de Atletiekunie heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar het aanschafproces van lesreeksen voor het bewegingsonderwijs en de factoren die daarbij een rol spelen. Voor dit…

Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen

Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van die leeftijd…