Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 120 publicaties gevonden

De bridgesport en haar omgeving

een onderzoek naar de kansen voor bridge

In het najaar van 2015 is de Nederlandse Bridge Bond in samenwerking met het Mulier Instituut een onderzoek gestart naar de positie van de bridgesport. Het achterliggende doel van het…

Anders sporten

best practices van anders georganiseerde sport voor volwassenen in Utrecht, factsheet 2016/4

Naast traditionele sportverenigingen zijn in Utrecht ook sportaanbieders te vinden die sport anders georganiseerd aanbieden. Wat zijn de succesfactoren van deze aanbieders? Aan de hand van vijf best practices is…

Anders georganiseerde sport

sport buiten sportverenigingen om

De gemeente Utrecht wil graag weten wat de redenen zijn van burgers om voor ‘anders’ georganiseerde sport te kiezen. Onder anders georganiseerde sport verstaan we sport buiten een sportvereniging om…

Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten

een regionaal overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan sport (2010-2014)

De provincie Limburg had behoefte aan een goed perspectief op de ontwikkeling in de gemeentelijke uitgaven aan sport en een overzicht van de karakteristieken van sportbeleid om gemeenten te kunnen…

Gemeentelijke uitgaven aan sport

een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2015)

Dit onderzoek van het Mulier Instituut naar gemeentelijke uitgaven aan sport is in samenwerking met onder andere CBS, VNG, VSG uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek was onduidelijkheid over de ontwikkeling…

Belemmeringen voor de (potentiële) sporter

Met dit rapport is beoogd om de discussie te stimuleren over belemmeringen om te sporten en bewegen door inzichtelijk te maken hoe hier dit in het verleden is getoetst en…

Gedragsverandering bij ‘moeilijke’ groepen

kansen om sport en bewegen te stimuleren?

Veel mensen sporten en bewegen meer dan voldoende. Dat betreft ook mensen uit doelgroepen die duidelijk minder aan sport en bewegen doen zoals ouderen, mensen met een handicap en lager…

Deelname aan hardlopen en wandelen (intern rapport)

NS heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van hardlopen en wandelen in Nederland. De resultaten kunnen door NS worden aangewend voor beleidsontwikkeling en…

Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer en minder actieve Nederlanders

een inventarisatie op basis van het Nationaal Sport Onderzoek 2012 onder de Nederlandse bevolking (INTERN)

Gegevens over het gebruik van sportvoedingsproducten en voedingssupplementen onder de algemene bevolking zijn zeer beperkt en onderling moeilijk vergelijkbaar. Het gebruik van voedingssupplementen onder (top)sporters is goed gedocumenteerd, maar veel…

Maatschappelijke ontwikkelingen

Doel van dit hoofdstuk in de 'Rapportage sport 2014' is de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen te schetsen. Welke relatie deze met sport in de brede zin van het woord kunnen hebben,…