Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 120 publicaties gevonden

Naar meer bruto nationaal sportgeluk?

verkenning van de rol van sport in geluk

Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse…

Tafeltennis in Nederland

onderzoek onder leden, oud-leden en de Nederlandse bevolking

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft het Mulier Instituut gevraagd om onderzoek te doen naar competitievoorkeuren onder leden en oud-leden (personen die zich in het afgelopen jaar hebben afgemeld) van de…

Sportuitgaven van gemeenten

een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016)

In de zomer van 2015 heeft het Mulier Instituut een eerste rapport over de gemeentelijke sportuitgaven gepubliceerd (Hoekman & Van den Dool, 2015). Dit is het tweede rapport hierover en…

Sportdeelname en opleidingsniveau

factsheet 2017/8

Dit factsheet komt voort uit een onderzoek naar verschillen in sportdeelname tussen bevolkingsgroepen en de relatie met gemeentekenmerken, zoals stedelijkheid en sportuitgaven per inwoner. Sporten blijft belangrijk, onder andere voor een…

Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening

In het kader van het programma Grenzeloos actief is geïnventariseerd wat er bekend is over de behoefte van mensen met een beperking en/of een chronische aandoening om te sporten en…

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg

onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en accommodatiegebruik in de provincie Limburg (2016)

De provincie Limburg heeft als doelstelling om de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie is inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties…

Apps & devices 2016

gebruik van elektronische hulpmiddelen bij sporten en bewegen, websheet 2017/1

De verscheidenheid aan elektronische hulpmiddelen om te sporten en bewegen wordt steeds groter. Zo bestaan er inmiddels sporthorloges, smart-watches, activity trackers (polsbandjes), fietscomputers, GPS-apparaten en apps op smartphones. Hoeveel mensen gebruiken dergelijke…

Cijfers over vechtsport

een inventariserende studie naar beoefening, aanbod, evenementen en veiligheid van full-contact vechtsporten in Nederland

In de rapportage beantwoorden de onderzoekers de volgende drie onderzoeksvragen: Welke gegevens over deelname aan vechtsport (beoefenaars) en vechtsportaanbieders (verenigingen/vechtsportscholen) zijn beschikbaar in bestaande databronnen en welke specifieke gegevens zijn…

Self-reported use and reasons among the general population for using sports nutrition products and dietary supplements

The purpose of the present study was to determine the prevalence of dietary supplements (DS’s) and sport nutrition product (SNPs) among the general population, to identify differences for gender, age,…

Big data en (breedte)sport

kansen voor sportonderzoek

In dit rapport heeft het Mulier Instituut gepoogd om meer duidelijkheid te scheppen over de kansen van big data voor het sportonderzoek. Het Mulier Instituut heeft dat gedaan vanuit de…