Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 120 publicaties gevonden

Effect- & procesevaluatie meer veerkracht, langer thuis Aikido65+

Fonds Nuts Ohra (FNO) is in 2016 met het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ van start gegaan. Eén van de projecten die door het fonds is gefinancierd, is Aikido65+. De…

Sportdeelname & leefstijl

factsheet 2018/7

Factsheet van het Mulier Instituut over sportdeelname & leefstijl. ‘Sporten is gezond’. Dat is een veelgehoorde uitspraak. Maar leven sporters ook gezonder dan niet-sporters? Dat staat centraal in deze factsheet.…

Sport vooralsnog ontzien bij bezuinigingen gemeenten

De afgelopen jaren hebben de gemeentelijke uitgaven onder druk gestaan. Bezuinigingen vanuit de rijksoverheid en de gevolgen van de decentralisatie noopten gemeenten om in hun uitgavepatronen in te grijpen. Ook…

Motieven en belemmeringen om te sporten en te bewegen

Artikel van Remko van den Dool (Mulier Instituut) in Sport & Strategie over de motieven en belemmeringen om te gaan sporten en te bewegen.  

Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland

factsheet 2018/4

In de media wordt vaak gemeld dat kinderen veel minder buitenspelen dan een aantal jaar geleden. Is dit echt zo? Dit factsheet geeft inzicht in de mate waarin kinderen buitenspelen door de…

Monitor sportuitgaven gemeenten

een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2017)

Het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, heeft als doel om een gedetailleerd overzicht te geven van de ontwikkeling van de gemeentelijke uitgaven aan sport voor de periode 2010-2017 en…

Ontwikkeling sportdeelname naar leeftijd

factsheet 2017/15

Voor wekelijkse sportdeelname bestaat een groot verschil tussen leeftijden. Van de jeugd, zeker van kinderen rond de 10 jaar, beoefenen velen één of meer sporten. Voor ouderen boven de 65…

Ontwikkeling sportdeelname naar sporttakken

factsheet 2017/14

De sportdeelname naar sporttak is onderhevig aan veranderingen. Dit is afhankelijk van het aanbod, maar ook van de veranderende omstandigheden van de sporters. Dit wordt in dit factsheet getoond door…

Stappen op weg naar sport en/of bewegen

factsheet 2017/13

Het is belangrijk dat meer mensen gaan sporten en/of recreatief bewegen (wandelen/fietsen). Maar volgens een rapport van WRR (2017) heeft lang niet iedereen voldoende ‘doenvermogen’ om hiervoor initiatief te nemen.…

Afstemmen vraag & aanbod voor sporten/bewegen

factsheet 2017/12

Veel gemeenten en sportaanbieders vergroten het sport- en beweegaanbod om meer mensen te laten sporten en/of bewegen. Idealiter sluit het aanbod zo goed mogelijk bij de voorkeuren aan. Soms trekt…