Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 83 publicaties gevonden

Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen

trendanalyse en beredeneerde vooruitblik

De arbeidsmarkt voor sport en bewegen groeit sterk in omvang. De arbeidssituatie op deze markt, met veel tijdelijke en kleine contracten, is nog voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit de…

Monitor Sport en corona III

de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Vanwege de coronamaatregelen heeft de breedtesport (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) in 2020 onder aan de streep te maken gehad met een schade van ruim 500 miljoen euro. Dat blijkt…

Sportief Hendrik-Ido-Ambacht!

een rekenkameronderzoek naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2016-2020

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht wordt gekeken naar het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Onderzocht is de doeltreffendheid en doelmatigheid van…

Afhankelijkheid sportverenigingen en -evenementen van inkomsten uit alcohol en ongezonde voeding

kansen voor de gezondere sportomgeving

In het Nationaal Preventieakkoord van 2018 zijn voor de thema’s overgewicht en problematisch alcoholgebruik acties opgenomen. Een van deze acties is een onderzoek in de sport naar sponsoring en catering…

Meer bewegen en een sterker sportstelsel

een inventarisatie en doorrekening van maatregelen, in opdracht van de Nederlandse Sportraad

De NLsportraad heeft de Rebel Group, ondersteund door het Mulier Instituut, ingeschakeld om een pakket aan financiële maatregelen door te rekenen. Deze maatregelen volgen de aanbevelingen uit het advies De…

Voorstudie toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen

factsheet 2020/33

Met steun van het Ministerie van VWS voert het Mulier Instituut een toekomstverkenning uit naar de arbeidsmarkt sport en bewegen (S&B). Ter ondersteuning van de sessies in het kader van…

Sportaccommodaties in Heemskerk (intern rapport)

een vergelijking van aanbod, sportuitgaven en huurtarieven

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Heemskerk het aanbod aan sportaccommodaties in de gemeente, de gemeentelijke uitgaven en de tarieven die de gemeente voor de sportaccommodaties hanteert,…

Huurconstructie voetbalvereniging Leiderdorp (intern rapport)

advisering over haalbaarheid overdracht van beheers- en onderhoudskosten

De gemeente Leiderdorp heeft in 2016 het beleid ingezet om kosten voor beheer en onderhoud van accommodaties zoveel mogelijk over te dragen aan de sportverenigingen die van de desbetreffende accommodaties…

Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht

rekenkameronderzoek naar het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Dordrecht

De Rekenkamercommissie Dordrecht (RKC Dordrecht) heeft na inventarisatie bij de fracties in de gemeenteraad het Mulier Instituut gevraagd onderzoek ter verrichten naar het sportaccommodatiebeleid. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:…

Gebruikersonderzoek sportaccommodaties Capelle aan den IJssel 2019 (intern rapport)

Sportief Capelle wil, als beheerder van de gemeentelijke sportaccommodaties, een beeld hebben over hoe gebruikers de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de voorzieningen in Capelle aan den IJssel beoordelen. Deze informatie…