Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 53 publicaties gevonden

Capaciteit binnensport Utrecht

In navolging van het in 2013 opgestelde huisvestingsplan voor de veldsport (2014-2020) stelt de gemeente Utrecht nu een meerjarenhuisvestingsplan voor de binnensport op. Om een gedegen en gedragen huisvestingsplan op…

Sport, ruimte en tijd

In dit hoofdstuk van de 'Rapportage sport 2014' gaan de auteurs in op het ruimtebeslag van sport (§ 9.2), gebruik van typen sportvoorzieningen (§ 9.3), de verplaatsingen ten behoeve van…

Ruimte voor sport in Leeuwarden

een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2014-2030

De gemeente Leeuwarden stelt nieuw sportaccommodatiebeleid op. Eén van de redenen hiervoor is dat er in 2014 een gemeentelijke herindeling is geweest, waardoor Leeuwarden is uitgebreid met een deel van…

Voetbal in Oss

onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss

Het doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om op basis van een vijftal onderzoeksvragen een helder beeld te geven van de toekomst voor voetbalverenigingen in de…

Sportdeelname ambities Rotterdam ruimtelijk vertaald (intern rapport)

behoefte aan sportvoorzieningen in Rotterdam tot 2020

De aanwezigheid van voldoende en kwalitatief geschikte sportvoorzieningen is een randvoorwaarde voor het behalen van de doelstellingen van het Rotterdamse sportbeleid. Het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is uitgevoerd…

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten

Om initiatieven die gehandicaptensport bevorderen blijvend (boven)lokaal te verankeren is de rol van gemeenten onmisbaar. Zeker nu gemeenten belast zijn met de uitvoering van een aantal wetten die ook gehandicaptensport…

Behoefteonderzoek zwemwater provincie Gelderland

vraag- aanbod analyse

In het kader van de Europese Zwemwaterrichtlijn moet de provincie Gelderland jaarlijks het aanwezige zwemwater inventariseren en vervolgens besluiten welke locaties worden aangewezen als officiële zwemwateren. Communicatie met de gebruikers…

Sportaccommodaties in beeld

Sportaccommodaties nemen een belangrijke plek in binnen het gemeentelijk sportbeleid. 85 procent van het gemeentelijk sportbudget wordt besteed aan bouw, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Een effectief accommodatiebeleid is daarmee…

Ruimte voor sport in Groningen 2012-2030

een vraag-aanbodanalyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2012-2030

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst wil de gemeente Groningen in 2012 een nieuwe structuurvisie voor de sport opstellen waarin het sportaccommodatiebeleid een belangrijke rol speelt. Voor dit…

De toekomst van de Friese watersport

een quickscan van innovatieve voorbeelden uit Europa

Fryslân heeft de ambitie om als watersportgebied een Europese voorbeeldfunctie uit te dragen. Het projectbureau Friese Meren werkt aan de optimalisering van het Friese merengebied als watersportgebied. Hierbij kijkt zij…