Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 53 publicaties gevonden

Ruimte voor sport in Stichtse Vecht

ruimtelijke analyse van sportparken Daalseweide, Elinkwijk en Zuilenselaan (intern rapport)

De gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht wensen inzicht in de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte op de sportparken Daalseweide, Zuilenselaan en Elinkwijk. De gemeenten willen met dit inzicht in…

Ruimte voor sport in Groningen 2016-2030

een vraag-aanbodanalyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2016-2030

De gemeente Groningen wil in 2016 over een update beschikken van het ruimteonderzoek dat het Mulier Instituut in 2008 en 2012 heeft uitgevoerd. Dit ruimteonderzoek moet bijdragen aan het nemen…

Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035

een vraag-aanbod analyse

Uit ruimteonderzoeken uitgevoerd door het Mulier Instituut in 2006 en 2012 en verschillende gesprekken met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) is gebleken dat de capaciteit voor de hockeysport in…

Sportaccommodaties in Nederland

kaarten en kengetallen

Dit vijfde brancherapport Sport biedt zicht op het landschap van sportaccommodaties in Nederland. Hoeveel zijn er? Waar staan ze? Wat zijn de reisafstanden? Wat zijn de verzorgingsgebieden? Hoe zit het…

Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035

een vraag-aanbod analyse van buitensportaccommodaties tot en met 2035

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Mulier Instituut met het huidige onderzoek een vervolg gegeven aan de ruimteonderzoeken die in 2006 en 2012 door het Mulier Instituut zijn…

Haalbaarheidsstudie kunstijsbaan Hoogeveen

De algemene doelstelling van dit onderzoek is het onderzoeken van de markttechnische haalbaarheid van een nieuwe kunstijsbaan in Hoogeveen. Voor dit onderzoek is een mix van methoden ingezet: bureaustudie, GIS-analyses…

Ruimte voor sport in Heerenveen

onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en kaatsen) en de binnensport in de gemeente Heerenveen.…

TranSportium

fundament onder sportieve ambities (intern rapport)

De afgelopen jaren waren er drie consortia die de ambitie hadden (hebben) om in Nederland een nieuwe schaatsaccommodatie voor de topsport te realiseren. Dit betreft Thialf in Heerenveen (renovatie), Icedôme…

Schaatscentrum Almere Poort

fundament onder sportieve ambities (intern rapport)

Van Wijnen verkent de mogelijkheden om een schaatscentrum bij Almere Poort te realiseren. Naast sport (schaatsen) vormen leisure (wellness, evenementen), duurzaamheid (energieopwekking, kringlopen sluiten), kennis (onderwijs, digitale media) en community (sportdorp, buurtfunctie)…

Ruimte voor sport in Alkmaar

onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

De gemeente Alkmaar heeft behoefte aan inzicht in de huidige capaciteit aan binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente en in het gebruik ervan. Door de verwachte bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling…