Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 79 publicaties gevonden

Lesuren en leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

factsheet 2021/26

De 2-meting bewegingsonderwijs geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Om…

Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2021: 2-meting

Deze 2-meting geeft inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs en sport dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Dit is een derde…

Lesuren bewegingsonderwijs in Nederland

secundaire analyse in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal basis en voortgezet onderwijs

In dit rapport opgesteld door het Mulier Instituut, wordt antwoord gegeven op de vraag een overzicht te creëren van het aantal scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal…

The Daily Mile in de kinderopvang

een haalbaarheidsstudie

The Daily Mile is een beweeginitiatief dat op basisscholen wordt ingezet. JOGG heeft een pilot uitgevoerd om te verkennen of The Daily Mile kan worden uitgebreid naar de kinderopvang (kinderdagverblijf,…

Monitoring The Daily Mile (intern rapport)

The Daily Mile is een beweeginitiatief voor basisscholen. Een klas beweegt op minimaal drie schooldagen per week gedurende vijftien minuten buiten op matig intensief niveau. Dat kan rennen, joggen of…

Naar buiten!

Column van Jorien Slot-Heijs, onderzoeker bij het Mulier Instituut, gepubliceerd in het vaktijdschrift Sport & Strategie van april 2021 over factoren die het buitenspelen kunnen beïnvloeden.

Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo

De afgelopen jaren is binnen verschillende landelijke beleidsregelingen aandacht geweest voor een gezonde leefstijl onder studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het onderzoek ‘Bewegen, sport en gezonde leefstijl in…

Rookvrije onderwijsterreinen in 2020

stand van zaken bij primair, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs

In 2020 hebben bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland een rookvrij onderwijsterrein gerealiseerd (97%). Op een rookvrij onderwijsterrein mag nergens en nooit gerookt worden. In 2018 was het aandeel rookvrije onderwijsterreinen…

Bewegen, sport en gezonde leefstijl in middelbaar beroepsonderwijs

0-meting

In deze 0-meting monitor uitgevoerd door het Mulier Instituut met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in beeld gebracht welke rol bewegen, sport en gezonde…

Nationale Diabetes Challenge Light: ervaringen met een aangepast wandelinitiatief als gevolg van de coronamaatregelen in 2020

factsheet 2021/3

Veel deelnemers (80%) van de Nationale Diabetes Challenge (NDC) keken uit naar de wandeltrainingen die in september 2020 van start gingen, in een periode waarin de coronamaatregelen waren versoepeld. De motieven voor deelname waren vooral gerelateerd aan gezondheid en sociaal contact. Twee derde…