Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Wilt u onze bibliotheek in Utrecht bezoeken? Maak dan een afspraak.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 41 publicaties gevonden

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014

verbreding en structurele samenwerking, verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het rijk combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches aanstellen om hun lokale sport- en beweegbeleid een impuls te geven. Het voorliggende verdiepingsonderzoek beoogt zicht te krijgen…

NL

a sporting nation, a brief glance into Dutch sports, factsheet

Data for this factsheet is drawn from the Euro 2013 Eurobarometer 'Sports and Physical Activity'. In terms of sport, the Dutch pride themselves on their strong traditions, especially in swimming,…

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Montfoort

Met behulp van de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten wordt aangegeven wat de potentiële behoefte aan gehandicaptensport in de gemeente Montfoort is. Het afzetten van deze mogelijke behoefte tegen het aanbod voor…

Sportdeelname 2013

Met Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) worden sinds 2006 jaarlijks op consistente wijze sportdeelnamecijfers verzameld. Elk jaar nemen ruim 11.000 respondenten deel aan het onderzoek. OBiN is een samenwerking…

De organisatie van sportmedische veiligheid bij wielerevenementen

Jaarlijks nemen 2,5 miljoen mensen deel aan één of meer sportevenementen. De meeste deelnemers beleven vooral plezier aan zo'n sportevenement, maar deelname brengt ook risico's op blessures en ongevallen met…

Eurobarometer 2013

sport en bewegen in Nederland vergeleken met Europese Unie, factsheet

De Eurobarometer 2013: 'sport and physical activity' biedt een vergelijking van sport- en beweegdeelname van de lidstaten van de Europese Unie. Het onderzoek is in de periode 23 november -…

EYOF Utrecht 2013

impact en beleving

Het Europees Jeugd Olympisch Festival of European Youth Olympic Festival (hierna te noemen: EYOF) is een tweejaarlijks sportevenement voor jonge sporters (13-18 jaar) uit Europa. EYOF Utrecht 2013 biedt de…

European Youth Olympic Festival

Olympisch sportfeest onder de Dom, onderzoek EYOF Utrecht 2013, overall rapportage

Het EYOF Utrecht 2013 maakte van 2013 een 'Olympisch getint jaar'. In juli 2013 werd in Utrecht de Olympische vlag gehesen, het Olympische Vuur ontstoken en klonk het Olympisch anthem…

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl

De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl, hierna te noemen SBGL, is door de onderwijsraden (po, vo en mbo) in het najaar van 2012 opgesteld op verzoek van de…

De sportinfrastructuur in Nederland

gezien in vogelvlucht

In de beleidsbrief 'Cultuur beweegt' stelt minister Bussemaker dat cultuur belangrijke waarden in zich heeft op artistiek, maatschappelijk en economisch vlak. Daarmee legt ze in haar cultuurbeleid nadruk op de…