Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 44 publicaties gevonden

Tennis in Nederland

de tenniswereld in al haar aspecten geserveerd

Tennis is na voetbal de tweede sport van Nederland. Ongeveer een miljoen mensen staan regelmatig op de tennisbaan, en meer dan 600.000 mensen zijn lid van één of meer van de…

Jeugdsport

positieve geluiden en aanhoudende en nieuwe zorgen (INTERN)

Mede met het oog op uit de pan rijzende zorgkosten maakt de overheid zich er sterk voor dat Nederlanders voldoende bewegen en gezond eten. De algehele lijn daarin is dat…

Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014

De doelstelling van deze effectmeting is vast te stellen welke beleidsprestaties door de inzet van buurtsportcoaches worden gerealiseerd, met bijzondere nadruk op de vraag of dit leidt tot meer en…

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014

verbreding en structurele samenwerking, verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het rijk combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches aanstellen om hun lokale sport- en beweegbeleid een impuls te geven. Het voorliggende verdiepingsonderzoek beoogt zicht te krijgen…

NL

a sporting nation, a brief glance into Dutch sports, factsheet

Data for this factsheet is drawn from the Euro 2013 Eurobarometer 'Sports and Physical Activity'. In terms of sport, the Dutch pride themselves on their strong traditions, especially in swimming,…

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Montfoort

Met behulp van de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten wordt aangegeven wat de potentiële behoefte aan gehandicaptensport in de gemeente Montfoort is. Het afzetten van deze mogelijke behoefte tegen het aanbod voor…

Sportdeelname 2013

Met Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) worden sinds 2006 jaarlijks op consistente wijze sportdeelnamecijfers verzameld. Elk jaar nemen ruim 11.000 respondenten deel aan het onderzoek. OBiN is een samenwerking…

De organisatie van sportmedische veiligheid bij wielerevenementen

Jaarlijks nemen 2,5 miljoen mensen deel aan één of meer sportevenementen. De meeste deelnemers beleven vooral plezier aan zo'n sportevenement, maar deelname brengt ook risico's op blessures en ongevallen met…

Eurobarometer 2013

sport en bewegen in Nederland vergeleken met Europese Unie, factsheet

De Eurobarometer 2013: 'sport and physical activity' biedt een vergelijking van sport- en beweegdeelname van de lidstaten van de Europese Unie. Het onderzoek is in de periode 23 november -…

EYOF Utrecht 2013

impact en beleving

Het Europees Jeugd Olympisch Festival of European Youth Olympic Festival (hierna te noemen: EYOF) is een tweejaarlijks sportevenement voor jonge sporters (13-18 jaar) uit Europa. EYOF Utrecht 2013 biedt de…