Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 44 publicaties gevonden

Ouderen

In dit hoofdstuk komt het beweeggedrag, de sportdeelname, het zitgedrag en de incidentie van sportblessures in de afgelopen 15 jaar aan de orde van de groep ouderen (personen van 65…

Op weg naar meer scholen met Gezonde School–beleid

Veel scholen tonen interesse om werk te maken van een duurzaam en gezond schoolbeleid. Ruim 1.500 scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs vroegen hiervoor eind 2013 ondersteuning aan.…

Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam

Met behulp van de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten wordt aangegeven wat de potentiële behoefte aan gehandicaptensport in de gemeente Amsterdam is. Het afzetten van deze mogelijke behoefte tegen het aanbod voor…

KNLTB ledenmonitor 2014 (intern rapport)

Deze interne publicatie bevat de resultaten van de KNLTB ledenmonitor 2014.

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat…

Sportimpuls, meting 2015

verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014

Dit is de derde rapportage over de Sportimpuls, waarin bevindingen van lokale projectleiders en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014 zijn opgetekend. Wederom hebben onderzoekers…

Vitale sportverenigingen

evaluatie pilotprojecten in de gemeente Alkmaar, sportverenigingen en hun rol in het sociale domein

Sportverenigingen spelen inmiddels niet alleen meer een rol bij het organiseren van sport, maar kunnen ook een rol spelen bij andere maatschappelijke taken die de gemeente heeft, zoals bij de zorg.…

Inventarisatie aantal tennissers en potentiële leden (intern rapport)

De KNLTB heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven onderzoek te doen naar het aantal tennissers in Nederland en het aantal potentiële leden van de KNLTB. Deze rapportage geeft de resultaten weer…

Sportdeelname 2014

factsheet 2015/6

In deze factsheet worden de sportdeelnamecijfers van 2014 gepresenteerd. De factsheet is een vervolg op eerdere factsheets uit 2012, 2013 en 2014. Met Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is…

De start van de gezonde sportkantine

uitkomsten 0-meting GSK

Jongeren op Gezond Gewicht (voorheen Convenant Gezond Gewicht) zet zich in om de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen in een daling. Een van de aandachtspunten daarbij…