Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 146 publicaties gevonden

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017

In deze derde Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht wordt op de activiteiten en prestaties van Jongeren Op Gezond Gewicht in 2017 teruggeblikt. Jongeren Op Gezond Gewicht kan door middel van…

Optimalisering van de bezetting van sportaccommodaties

Artikel van Hugo van der Poel op de website van Sportexpert over de bezettingsgraad van sportaccommodaties.

Ruimte en sport

geen vanzelfsprekende combinatie

Artikel van Hugo van der Poel op de website van Sportexpert. Enerzijds zijn diverse studies verschenen waarin wordt verkend hoe het zit met de relatie ruimte, anderzijds zijn er ook…

De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties

Artikel van Hugo van der Poel op de website van Sportexpert. RIVM en SCP voeren op verzoek van het ministerie van VWS een Sport Toekomst Verkenning (STV) uit. Onderdeel van…

Management van sportaccommodaties en -evenementen

Artikel van Hugo van der Poel op de website van Sportexpert. In de Vlaamse reeks Management & Bestuur in Sport verscheen in 2015 een nieuwe bundel van de redacteuren Jeroen Scheerder…

Effecten van bezuinigingen op sport

Artikel van Hugo van der Poel op de website van Sportexpert. Uit het landelijk onderzoek naar de uitgaven van gemeenten aan sport in de periode 2010 – 2015 (Hoekman en van…

Nederland voetballand

zeer hoge dichtheid voetbalaccommodaties - ook in krimpgebieden

Artikel van het Mulier Instituut in Sportaccom (Jaargang: 2016). In dit artikel wordt allereerst een meer algemeen beeld geschetst van wie voetbalt en waar en waarop hij of zij dat…

Lange afstand (tot) schaatsen

Artikel van het Mulier Instituut in Sportaccom (Jaargang: 2016). In dit artikel wordt ingegaan op de vraag welke afstanden in Nederland moeten worden afgelegd om op zo’n accommodatie (kunstijsaccommodatie) en…

Kansen en bedreigingen bij de afnemende baandruk op tennisbanen

Artikel van het Mulier Instituut in Sportaccom (Jaargang: 2017). Dit artikel gaat in op de financiële situatie bij tennisverenigingen, toegespitst op de contributie-inkomsten per baan. Besproken wordt wat tennisverenigingen (kunnen)…

Verzorgingsgebieden zwembaden en hun capaciteit voor leszwemmen

Artikel van het Mulier Instituut in Sportaccom (Jaargang: 2017). In het eerste deel van het artikel wordt ingegaan op de verzorgingsgebieden van zwembaden. In het tweede deel van het artikel…